Etiket: "haşir risalesi"

Bütün Varlıklar Allah’ın Askeridir

Bütün Varlıklar Allah’ın Askeridir

Risalenin giriş metninde geçen “bu ahâli çoluk çocuğuyla asker olmuşlar” cümlesi etrafında müzakereye çalışalım inşâallah. Kâinatı bir ordugâha benzetirsek, bütün varlıklar o talim merkezinde, yer ve gök kışlalarında silah altına alınmış askerler misalidirler.

Devamını oku ›
Haşir Risalesi Niçin Yazılmıştır?

Haşir Risalesi Niçin Yazılmıştır?

Kur’ân âyetlerinin mühim bir kısmını teşkil eden Haşre dâir âyet-i kerimelerin önemini kavrayabilmek için, Üstad Bedîüzaman Hazretlerinin o günün atmosferinde sarsıntıya maruz kalan Haşir meselesinin, öldükten sonra hesap vermek üzere dirilişin ‘Kadîr’ isminin mazharı olarak ne derece beşer hayatında ve mü’minlerin akideleri üzerinde mühim bir yer tuttuğunu, bu meşhur Risalenin te’lifiyle ortaya koymuştur.

Devamını oku ›
Cuma Sohbetleri

Cuma Sohbetleri

Bir taziye evinde yapılan sohbet. Önce aşr-ı şerif okunur akabinde ölümle ilgili kısa bir sohbet ve daha sonra tekrar Kur’an’dan bir aşrı şerif ve sonunda dua.

Devamını oku ›