Etiket: "hikmet nedir"

Adalet Nedir? Hikmet Nedir? Aralarında Ne Fark Vardır?

Adalet ile hikmet ayrılmaz ikilidir; ikisi birbirilerini tamamlayan iki isim, iki sıfattır. Adaletsizlik nasıl hikmetsizlik ise, hikmetsizlik de adaletsizliktir. Bu sebeple ikisi iç içe çalışırlar. Mesela cennet ve cehennemin varlığını hem hikmet hem de adalet iktiza eder. Yokluk ise hem adalete hem de hikmete zıttır.

Devamını oku ›
Hikmet Nedir? Ne Faydası Var?

Hikmet Nedir? Ne Faydası Var?

Kur’an-ı Kerim’de hikmet kelimesi bir kaç manada kullanılmıştır. Bir ayette mealen şöyle buyrulur: “Allahın üzerinizdeki nimeti ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşün.” Başka bir ayette ise şöyle buyrulur: “Andolsun biz, Lokmana hikmet verdik” der. Yine bir başka ayette de şöyle buyrulur: “ Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” (Mehmed Kırkıncı’nın yazısı..)

Devamını oku ›