Etiket: "hz. Muhammed"

Hatemu’l Enbiya

…Nebi, bu özelliğiyle Resul kavramından ayrılır. (Razî Tefsiri,23/45) Buna göre, ‘peygamberler için kullanılan bir terim olarak’ her Resul Nebi’dir, fakat her Nebi, Resul değildir. Yani Nebi, Resul kavramına oranla daha geneldir. Bu üslup, Kur’an’ın bir i’caz parıltısıdır ki, veciz bir sözle çok derin ve kapsamı geniş manalar ifade eder…

Devamını oku ›
Peygamber Çağındaki Sevgiyle..

Peygamber Çağındaki Sevgiyle..

Şüphelerin kemirdiği bir sevgi… Allah Rasûlünün mübarek sözlerini tartışa tartışa yaralanmış bir sevgi… Vahiyle sünnet arasında kıyaslamalar yapacak ve arada değer farkları araştıracak bir cür’eti gösterirken, varıp varıp ilahi vahyin duvarına çarpan ve dağılan bir sevgi..

Devamını oku ›
Prens Bismark’ın Hz. Muhammed Hakkındaki Beyanatı (Şiir)

Prens Bismark’ın Hz. Muhammed Hakkındaki Beyanatı (Şiir)

Alman Hükümdarlarından Prens Bismark ne diyor, Kuranı Kerim hakkında bir görüş belirtiyor.
Diyor: “Kuranı Kerim’i iyice tetkik ettim, Her kelimesinde büyük hikmetler tespit ettim.

Devamını oku ›

İncil’deki Müjde; “Son Peygamber!”

Yüce Peygamberimize (asm) vahiy geldiğinde peygamberimizin yaşadığı durumu anlamak için Hz. Hatice Varaka bin Nevfel’e götürmüştür. Varaka bin Nevfel Hz. Hatice (r.a.)’ın akrabası, Mekke’nin rahibi ve vaiziydi. Tevrat ve İncil’i biliyordu ve bunları Arapçaya tercüme etmişti. Varaka bin Nevfel durumu dinledikten sonra Hz. Muhammed’e (asm) peygamberlik verildiğini müjdelemiştir. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

19. Mektup 16. İşaret 3. Hüccetin Kısmen Şerh ve İzahı

Mevcut İncillerden Matta -7 (15-20)’ye göre Hz. İsa (as) öğrencilerini yalancı peygamberlerden sakınmaları için uyarmış, gerçek ile sahteyi ayırt edebilmeleri için nasihatte bulunmuştur. Eğer kendisi son peygamber olsaydı böyle bir diyaloğa gerek duymaz, kendinden sonra bir peygamber gelmeyeceğini açıkça ifade ederdi. (Zafer KARLI’nın yazısı..)

Devamını oku ›