Etiket: "ibadet dili"

İbadetlerde Niçin Arapça Okuyoruz?

Bilindiği gibi Müslümanlar namazlarında Kur’ân-ı Kerîm’in bâzı parçalarını okumakla mükelleftirler. Müslümanların ana dili ve vatanı ne olursa olsun, bu usûl Hz. Peygamber (S.A.V.) zamanından beri değişmemiştir. İstikbâlde de böyle mi olmalıdır?…
(İnanca Tuzak Kuran Sorular ve Cevapları)

Devamını oku ›