Etiket: "külliyat"

Standart Külliyat hasreti..

Külliyatın Osmanlıca basılıp neşredildiği zamanlarda şimdiki gibi farklı nüshaların, imla sıkıntılarının, vs nin olduğunu sanmıyoruz. Zira Üstad da hayatta idi ve bütün çoğaltılan nüshalar O’nun tashihinden geçiyordu. Osmanlı harflerinden Latin harflerine ilk çevrilen Âyetü’l-Kübra ve sonrası çevirmelerle sıkıntıların başladığını düşünüyoruz. Zaten yıkılan Osmanlı Devleti sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Latin harflerini kabul ve arkasından Türk Dilini yeniden tanzim ve kaidelere bağlama çalışmaları da henüz tamamlanmamış ve tartışmalar sürüyordu. (Mehmet Çetin’in yazısı..)

Devamını oku ›
Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi Külliyatının 1. Cildi Yayınlandı

Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi Külliyatının 1. Cildi Yayınlandı

Osmanlı Araştırmaları Vakfı uzun süredir beklenen Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün “ ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE İLMİ ŞAHSİYETİ ” isimli Külliyatının birinci cildini yayınladı.

Devamını oku ›

Bediüzzaman Günümüz İlâhiyatçılarına Ne Söyler?

Mesela onun tasavvuf alanında ‘vahdet-i vücut’ ve ‘vahdet-i şuhud’ felsefelerinin ötesine geçmesi; kelam ilminde geçmişteki pek çok müşkil meseleyi halledip, yeni ve özgün bakış açıları sunması; fıkıh ve usul alanında örneğin içtihat risalesi maalesef değerlendirilememektedir.

Devamını oku ›