Etiket: "tabiat risalesi"

TABİAT RİSALESİ, ARNAVUTÇA OLARAK NEŞREDİLDİ

TABİAT RİSALESİ, ARNAVUTÇA OLARAK NEŞREDİLDİ

Risale-i Nurun Sesi Gürleşiyor. Tercüme eserlerle nurun tesir saha inkişaf ediyor. Son Olara Tabiat Risalesi Arnavutça Olarak SÖZLER NEŞRİYAT tarafından neşredildi.

Devamını oku ›

Risale-i Nur’un Öğretmenliği ve Eğitim Metodu

Osmanlının son zamanlarında (1878) dünyaya gelen Said Nursi, daha 14 yaşında iken medreselerde okutulan İslâmî ilimleri üç ay gibi kısa zamanda tahsil etmiş, Van ve Bitlis valilerinin konağında kaldığı sıralarda fen ilimleriyle ilgili seksen cilt kitabı ezberleyerek, Doğu ve Güneydoğu’daki âlimlerle yaptığı münazaralarda herkesi mağlup etmiştir. Daha sonra İstanbul’a gelerek dönemin padişahlarıyla görüşmüş Bitlis, Van ve Diyarbakır’da din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulduğu Medresetüzzehra adı altında eğitim kurumlarının açılmasını ve Yıldız Sarayı’nın darülfünun yapılmasını teklif etmiştir. (Yakup Aslan’ın yazısı..)

Devamını oku ›
Bir Mizah Şaheseri: Tabiat Risalesi

Bir Mizah Şaheseri: Tabiat Risalesi

Tabiat Risalesi, Bediüzzaman’ın mizah harikası olan bir eseridir.
Eserin maksadı insanların ağzından çıkan ama mahiyeti gerçek olarak bilinmeyen bazı kelimelerin tahlilidir. Bu cümleler varlığın yaratılışı konusundadır.

Devamını oku ›