Ayasofya’nın açılışı izzet-i diniyenin hamiyet-i imaniyenin ayağa kalkışıdır

Prof.Dr. Şener DİLEK ten geldi.

1. Ayasofya’nın açılışı manevi bir Milat hükmündedir zincirlerin kırılmasının adıdır AYASOFYA
2. Ayasofya’nın açılışı Şehamet-i imaniye’nin ayağa kalkmasıdır İstanbul iki kere fethedilecektir birincisi Sultan Fatih’in ikincisi Hazreti Mehdi’nin fethi
3. Ayasofya fethin sembolüdür,
4. Ayasofya Sultan Fatih’in bize emanetidir
5. Ayasofya’nın açılışı izzet-i diniyenin hamiyet-i imaniye’nin ayağa kalkışıdır
6. Ayasofya’nın açılışı kaderin rahmet açılımının bir kapısıdır; Risale-i Nur hizmetlerinin açılımına bir kapı görevi görüyor.
7. Ayasofya İttihad-ı İslam’ın habercisidir
8. İstikbalin bize mazinin kâfirlere kalacağına, âlem-i İslam’ın intişarına bir imzadır
9. Mehdiyetin‘in intişar devresinin mülk ve maddiyat âleminde açılımının maddi kapısıdır.
10. Ümmet-i Muhammet’iyenin uyanışının ayak sesidir

Rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz. Biz o sayılı günleri tedvir ediyoruz 1406-1506. Ayasofya o çarkın hızla döndüğüne alâmettir Peygamberimiz hicri 1500’lü yıllardan çok fazla haber vermemiş zamanın bereketi, âhir zamanda 1000 seneye sığacak hizmetleri 40 seneye sığdıracak hizmet-i kutsiye devam ediyor.

Hristiyanlık ya intifa ya istifa edecek teslisten tevhide gelecek. Tek bir kelimede ittihat edin ayeti ilm-i cifirle 2022-2023’e tekabül ediyor Hıristiyan dünyasının tevhide gelişinin ayak sesidir Ayasofya’nın açılışı Devlet-i Osmaniyeden daha metin Allah bize devleti İslamiyeti nasip etsin en yüksek gür sada İslam’ın sadası olacaktır. Artık Türkiye’yi kimse durduramayacak. Mukadderatın ipi, kaderin tanzimine medar sır ve hakikatlerin düğümü Ayasofya idi o düğüm açıldı. İstikbal hakikat-i Kur’aniyenin olacak. Cenab-ı Allah kalplerimizi birbirimize mezcetsin. Manevi fetihleri rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz Cenab-ı Hak bize pahalıya satmasın.

Zaman en güzel bir müfessirdir, kaydını izhar etse itiraz olunmaz. Ahir zamanda çok hızlı tebeddülat olacak. Hadis-i şerif Bazen bir kelime, bir dua, kabuliyete ve makbuliyete medar bir amel Cenab-ı Hakk’ın rızâsına mazhar olur, sebepleri kaldırır atar. Van minute Tayyip Bey’e âlem-i İslam’ın teveccühünü sağladı milyonlar harcasaydı bu kuvveti elde edemezdi Türkiye. Her şeyin bir vakt-i merhunu var, sular aka aka durulur Nisan ayında ırmaklar lığ akıyor, çamur akıyor Temmuzda Ağustosta memba suyu gibi âdetullah sünnetullah kanunu Allah dilerse Hazret-i Musa’yı Firavun’un kucağında büyütür. Deccaliyetin hüküm sürdüğü yıllarda Musa-meşrep ârifleri, kumandanları, devlet reislerini çıkarttı mı? Çıkarttı.
Kudret-i ilahiye canibinden bakınca kolay. Bütün İslam dünyasının kalbi Ayasofya’da atıyor. İzzet-i diniyenin hüküm-ferma olduğunu Nizamettin Hoca sen de göreceksin inşallah…
Evde annelerimiz yün çorap yaparlardı. O çorabın sökülmesi Ayasofya’dır, çorap söküğü gibi dinin izzetini, kutsiyetini Cenab-ı Allah bütün kalplere çakacak

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: