Ayetler Işığında, Cennet Nasıl Bir Yerdir?

“Cennet, mü’min ve muttakiler için mükâfat olarak hazırlanmış ebedi kalacakları bir meskendir.” Tevbe 72, Furkan 15

“Genişliği göklerle yer kadardır.” Âl-i İmran 133, Hadid 21

“Orası güvenilir bir makamdır.” Duhan 51

“Altından ırmaklar akar.” Bakara 25, Âl-i İmran 15, 136, Nisa 57

“Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeşil renkli, altın ve incilerle bezenmiş haldedir.” Hac 23, Fatır 33, Duhan 53

“Cennette altın ve gümüş bilezikler takılacaktır.” Kehf 31, Fatır 33, İnsan 21

“Cennet  ehli oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.” Ra’d 23, Yasin 56

“Cennette hurilerden eşler vardır. O huriler ki yeni bir yaratılışla yaratılmış, bakire, göğüsleri tomurcuklaşmış, yalnızca kocalarına bakan ve onlara âşık, saklı inciler gibi iri gözlü, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyaz, otağlar içinde ve tertemiz, yaşıt sevgililer halinde olcaktır.” Vakıa 22, 23, 35, 37, Nebe 33, Saffat 48, 49, Rahman 72, Nisa 57

“Oranın yemişi ve gölgesi süreklidir.” Ra’d 35

“Berrak, içene lezzet veren, sersemletmeyen ve sarhoş etmeyen içkileri vardır.” Saffat 46, 47

“Çeşitli meyveler vardır.” Yasin 57, Zuhruf 73

“Cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri vardır.” Vakıa 21

“Cennette acıkmak ve susamak yoktur.” Ta-Ha 118, 119

“Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır.” Zuhruf 71

“Bahçeler ve üzüm bağları vardır.” Nebe 32

 “Orada boş laf ve kötü söz işitilmez, sadece selam işitilir.” Vakıa 25, 26, Meryem 62

“Orada yorulmak yoktur.” Hicr 48, Fatır 35

“Orada ölmek de, azap da yoktur.” Saffat 58, 59, Duhan 56

“Orada korkmak ve üzülmek yok, sevinmek vardır.” Fussilet 30

“Çağlayarak akan sular vardır.” Vakıa 31

“Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle süslenmiş tahtlar vardır.” Vakıa 15, 34, Ğaşiye 13

“Tertemiz hizmetçiler, saçılmış inci gibi vildanlar vardır.” Tur 24, Vakıa 17

“Kalplerden kin sökülüp atılmıştır.” A’raf 43

“Yiyecek ve içecekler altın tepsi ve kadehlerle sunulur.” Zuhruf 71

“Sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır.” Ğaşiye 15, 16

“Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük bir mülk vardır.” İnsan 20

 “Muttakilere vaadolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır…” Muhammed 15

 “…Yemişleri ve gölgesi süreklidir…” Ra’d 35

“Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır…” Zuhruf 71

“Orada sizin için bol bol meyveler vardır, ondan yersiniz, denilir.” Zuhruf 73

“Orada canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.” Tur 22

“Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, yaptıklarına karşılık olarak verilir.” Vakıa 20, 21

“…Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı herşey vardır…” Zuhruf 71

“…Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler…” Kehf 31

“…İncilerle süslenirler ve orada giyecekleri elbiseler de ince ipek ve parlak atlastandır.” Hac 23, Fatır 33, Duhan 53

“…Ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Gölgeleri üzerlerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.” İnsan 13, 14

“Gerçekten biz hurileri apayrı bir biçimde yeniden yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık.” Vakıa 35, 37

“Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar vardır.” Nebe 33

“Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır.” Rahman 72

“Saklı inciler gibi, iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık olarak verilir.” Vakıa 22, 24

“Çevrelerinde, Main çeşmelerinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.” Vakıa 17, 18

 “O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.” İnsan 19, Tur 24

“Onlar orada ne boş bir lakırtı, ne de yalan işitirler.” Nebe 35, Ğaşiye 11, Meryem 19

“…Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.” Fatır 35, Hicr 48

“İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar…” Duhan 56, Saffat 58, 59

“…Ve onlar oradan ebedi olarak çıkarılmayacaklardır.” Hicr 48, Tevbe 72

“Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve büyük bir mülk görürsün.” İnsan 20

“…Ve onlar pınar başlarındadırlar.” Zariyat 15

“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetti. ALLAH’IN RIZASI İSE HEPSİNDEN BÜYÜKTÜR…” Tevbe 72

Ayetlerle Cennet Kimler İçin Hazırlanmıştır?

“İman edip salih amel işleyenler.”Nisa 57, Yunus 9

-“Allah’a ve Rasulüne itaat edenler.” Nisa 13 – “Muttakiler takva sahipleri.” Âl-i İmran 133, Rad 35 – “Görmediği halde Rahman’dan korkanlar.” Kaf 33 – “Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelenler.” Kaf 33 – “Namazlarında huşu içinde devamlı olanlar.” Mü’minun 2, 9

 -“Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirenler.” Mü’minun 3 – “Zekâtı verenler.” Mü’minun 4 – “İffetini koruyanlar.” Mü’minun 5 – “Emanet ve ahidlerine riayet edenler.” Mü’minun 8 – “Günahlarından sonra tevbe edip salih ameller işleyenler.” Meryem 60 – “Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler.” Saff 11 – “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru olanlar.” Fussilet 30 – “Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri akrabalık bağlarını gözetenler.” Ra’d 21 – “Rablerinden ve kötü hesaptan korkanlar.” Ra’d 21 – “Rablerinin vechini istemeleri sebebiyle sabredenler.” Ra’d 22 – “Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık infak edenler.” Ra’d 22

Cennette hiç kimsenin görmediği, işitmediği ve hayal bile edemediği ni’metler vardır  Hadis-i Şerif

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

2 tane yorum yapılmış

  1. *** dedi ki:

    ETKİLENDİM

  2. gamze dedi ki:

    Allah bana ve tüm sevdiklerime nasip etsin.Amin…

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: