Berat Kandiliniz Mübarek Olsun!

1 Haziran 2015 Pazartesiyi- Salıya bağlayan gece, Berat Kandilidir. Berat, Kişinin bir yükümlülükten borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak anlamına gelmektedir. Dini yönden ise: Günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahî af ve rahmete nail olmak manasındadır. Berat gecesi, Allah’ın affı ve bağışlaması ile mü’minlerin günahlardan arınmasına ve kurtuluşlarına bir vesiledir.

Allah (c.c.) Âyet-i Kerime’de mealen şöyle buyurur: Apaçık olan Kitab’a and olsun ki, biz onu “Kur’an’ı” mübârek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.” Duhan 2,3

Ayet’te geçen, mübârek geceden maksat, Berat gecesi olduğu söylenmektedir. Rivayetlere göre: Kur’an-ı Kerim’in tamamı, bu gecede Levh-i mahfuz’dan dünya semasındaki Beyt-i Ma’mur’a indirilmiş, sonra da Kadir gecesinden itibaren Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Peygamber Efendimize (s.a.m.) peyderpey indirilmiştir.

Berat gecesinde birçok hayırlı olayların meydana geldiği, Mü’minlerin idrak ettikleri feyizli, İlâhî af ve rahmete nail olma gecesidir. Bu gece, ilâhî emirlerin Levh-i Mahfûz’dan yazılmasına başlanır. Kâtip melekler bu geceden, gelecek seneki aynı geceye kadar olan olayları yazar, rızıklara ait nüsha Mikâil, (a.s.) Musibetlere ait nüsha Âzrail, (a.s.) harp, zelzele ve yıldırımlara ait nüsha ise Cebrail (a.s.)’e teslim edilir.

Peygamberimiz (a.s.m.) bu gecede çok ibadet ve çok dua ederdi. Konu ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

Hz. Âişe validemiz, “Yâ Resulüllah! Allah’ü Teâlâ seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Berat gecesinde çok ibadet ettin?” diye sordu. Efendimiz buyurdu ki: ”Şükredici kul olmayayım mı?”

Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allah’ü teâlâya arz olunur. Gunye,

Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler mü’minlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. Nesai,

Berat gecesinde Cenab-i Allah buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder. İbni Mace,

Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, ret olmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Ârefe gecesi. İsfehani,

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.” Ettergi,

Bediüzzaman Berat kandili ile ilgili şöyle buyurur:

Aziz, Sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye’de ders arkadaşlarım!

“Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kur’an’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’an’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.” Şualar, 14. Şua

İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde, Berat Kandili elli senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir. Elden geldiği kadar Kur’ân ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Gecenin manevi değeri münasebetiyle Kur’ân tilaveti, zikir, tesbih ve istiğfarla geçirilmesi büyük bir kazançtır.

İlâhi Yâ Rabbi! Rahmetin aktığı bu Berat gecesinde mü’minlerin gönlünden geçirdikleri bütün samimi dualarını dergâhından kabul et. Âmin…

Berat Kandiliniz mübârek olsun.

Rüstem Garzanlı

31.05.2015

www.NurNet.org

1 tane yorum yapılmış

  1. chat dedi ki:

    Tüm Dünyadaki Müslümanların Berat Kandili Kutlu Olsun.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: