Kategori: Seçtiklerimiz

Avukat Bekir Berk’le alakalı bir sual

Avukat Bekir Berk’le alakalı bir sual

1926 OR­DU do­ğum­lu olan Av. Be­kir Berk Ağa­bey, 1951’de İs­tan­bul Hu­kuk Fa­kül­te­si’ni bi­tir­di. 1973 se­ne­si­ne ka­dar İs­tan­bul Ba­ro­su’na ka­yıt­lı ola­rak avu­kat­lık yap­tı. 1958’de Is­par­ta mil­let­ve­ki­li Dr. Tah­sin To­la’nın tek­li­fiy­le ilk de­fa bir Nur da­va­sı­nın ve­kâ­le­ti­ni al­dı.

Devamını oku ›
Kur’an-ı Kerimin Kimliği

Kur’an-ı Kerimin Kimliği

Kur’an-ı Kerimin Kimliği Kuran’ı kerimi bu tarz bir tanıtımla görmemiş olabilirsiniz! Onun için aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz; Adı: Kuranı Kerim Lakabı: Mecid Lisanı: Arapça Nüzul zamanı: 27 Ramazan , Fil senesinin kırkıncı yılı Nüzul mekanı: Mekke, Medine, Hira mağarası Nazil eden: Allah’u Teala Vahiy meleği: Hz. Cebrail Vahyi alan: Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi vesellem Vahiy sayısı: 24 bin […]

Devamını oku ›
Bediüzzaman Yeşilay’ın Kurucu Kadrosunda mı?

Bediüzzaman Yeşilay’ın Kurucu Kadrosunda mı?

Said Nursi’nin Yeşilay’ın kurucusu olduğu doğru mudur? Bu teşkilatın Kurtuluş Savaşı ile hiçbir ilgisinin olmadığı söylenmektedir. Buna ne dersiniz?

Devamını oku ›

On İki İmam Üzerine

On iki imam meselesine gelince, Emevi ve Abbasilerin kimi mezalimini reddetmemekle birlikte ne on iki imam diye bir gerçek, ne de bir silsile vardır.
[Mustafa ÖZCAN]

Devamını oku ›

Deprem ve Depremi Tetikleyen Sebepler!

Her deprem sonrası deprem uzmanı ve yer bilimci hocalara mikrofonlar uzatılır, bilgiler alınır, geleceğe yönelik tahminleri sorulur. Onlar da bilgi verir, tahminlerde bulunurlar, ama depremin ne zaman olacağına dair kesin bir şeyler söyleyemezler. Çünkü depremin olacağı saat gaybdır. Gaybı da Allah’tan başka kimse bilemez.[1] İnsanın ne zaman öleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği gibi.

Devamını oku ›