Kategori: Yazılar

İnsanlar İçin Dünyasını Feda Eden Kimdir?

İnsanlar İçin Dünyasını Feda Eden Kimdir?

Kuran’dan ve Hazreti Muhammed’den aldığı dersle:Kendisi dünya mutluluğu ve yaşantısı namına güzel bir gün bile yaşamadığı halde, insanların ve Müslümanların mutluluğunu bütün kalbiyle istemiştir. Müslümanların mutlu olması, yani sağlam bir şekilde iman edip, imanın gereği olan ibadetlerinin yapmaları için dünyasını onlara feda etmiştir.

Devamını oku ›
Risale-i Nur Talebeleri Bu Vasiyetimi Unutmasınlar!

Risale-i Nur Talebeleri Bu Vasiyetimi Unutmasınlar!

irmisekiz sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helâl olsun. Bana zulmedenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkûm etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların, hepsine hakkımı helâl ettim.

Devamını oku ›
Kıymet Bileni Bulabilmek!..

Kıymet Bileni Bulabilmek!..

Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar ve onun değeri bilenin yanında kıymetlidir. Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark eden kuyumcular mutlaka vardır. Mesele kuyumcuyu bulmaktadır.

Devamını oku ›
Deprem ve Diğer Afetler İnsanların Günahlarıyla Alakalı Mıdır?

Deprem ve Diğer Afetler İnsanların Günahlarıyla Alakalı Mıdır?

Felaketleri ve güzellikleri sadece amele ve amelsizliğe indirgemek ve sadece ondan ibaret görmek doğru bir yaklaşım olmaz. Hatta bazen ehli küfür gayet rahat yaşar ve öyle ölür. Bazen de ehli iman gayet sıkıntı çeker ve öyle vefat eder.

Devamını oku ›
Aile Hayatının Temel Esasları: İktisad

Aile Hayatının Temel Esasları: İktisad

Para ve malın manevi değerler pahasına satıldığı bir asırda, rızk-ı hakikiyi helal yoldan kazanmak ve iktisadla sarf etmek insanın dünyaya bağlılığını önemli ölçüde azaltır. Maişette kanaat ve iktisada riayet edilirse berekete mazhar olunur; kanaat ruhun cennetidir.

Devamını oku ›