Cehennemde Müslümana Ateş Azabı Yok!

Ey müttaki! Sen Cehennem’den felahbulursun. Ey sâlih! Sen Cennet’e felahbulursun. Ey ârif! Sen rıza-yı İlahîye nail olursun. Ey âşık! Sen rü’yete mazhar olursun.[1]

Şu ateş azabı, Kur’ana imtisal etmeyen kâfirlere hazırlanmıştır. Hem bu ateş, tufan vesair musibetler gibi iyi-kötü bütün insanlara şamil musibetlerden değildir. Ancak bu musibeti celbeden, küfürdür. Bu beladan kurtuluş çaresi, ancak Kur’an-ı Kerim’e imtisaldir.[2]

Malumdur ki her insan için bir yaşam gayesi ve felsefesi yani anlayışı vardır. Dünyada yaşarken yapılan ibadetlerden alınan haz ve lezzetlerin farklı olduğu gibi gayeleri de aynen bunlar gibi farklıdır.

Mesela müttaki yani  Ehl-i takva. İttika eden. Haramdan ve günahtan çekinen, kendisini Allah’ın (C.C.) sevmediği fena şeylerdan koruyan. Olan birisi için ibadetten gaye Cehennemden kurtulmaktır.

Mesela salih yani Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan. * Faziletli, ehl-i takva olan için gaye ibadetten  Cennette olup kurtulmaktır.

Mesela Arif yani  Çok irfanlı, çok tanınmış, meşhur âlim. * Bir işten iyi anlayan. (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen. * Sabırlı ve mütehammil. * Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan. * Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan için gaye ibadetten Allahın Rızasına nail olmak kavuşmaktır.

Mesela Âşık olan için Çok fazla seven. Mübtelâ. Birisine tutkun olan için ibadetten gaye Bizzatihi Cenab-ı Halık-ı Kainat olan Rabb-ı Zülcelal-i vel ikramı Görmek müşahede etmektir.

Şurası muhakkak ki Cennete girecekler içerisinde Deliler, çocuklar, hastalar, ihtiyarlar, hayvanlar.. girecektir. O halde Cennet hizmet alınan bir mekandır tesistir. Bu sebeple O kadar büyütülmemeli.

Şimdi bu yazıyı okuyunca sen ne diyorsun diyebilirsin bana.

Bak burada yani sözler 394’te üstadımız insanları 4’e ayırmış bende bu 4’ünü izah ettim. Sen hangi kısımdansan o sebeple ibadet ediyorsun.

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِى وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَyani: “Kâfirlere hazırlanan bir ateşten sakınınız ki; odunu, insanlar ile taşlardır.[3]ve “Odunu insanlar ile taşlar olan bir ateşin heybeti, dehşeti ve havfı daha şediddir.[4]Kafire Hazırlanan ifadesine dikkat edelim.

Ateş kime hazırlanmış?

Kafirlere ve insanlara hazırlanmış.

Kafire hazırlanan ateş Müslümana değmeyecektir. Cehennem dediğimiz yer Allahın gazabını çeken kimselerin istasyonudur. Ama merhameten Cehennem denilmiştir. Çünkü Cehennem sisteminin içerisinde 7 katmantabaka vardır. İlk katmanı Cehennemdir. Ve bu kısım Müminlere mahsustur en son mümin buradan çıkınca bu tabakanın içi boşalacaktır yani Cennete gitmek için bir istasyon gibidir bu tabaka.

 

     1. Cehennem; yukarıda söz konusu edildiği şekilde Kur’an-ı Kerîm’in yetmiş yedi ayetinde geçmektedir.
    2. Lâzâ (alevli ateş): “Hayrı’ (Allah onu azabdan kurtarmaz) Çünkü o Cehenneın alevli bir ateştir”[5]
    3. Saîr (pılgın ateş): “O şeytanlara (ahirette) çılgın ateş azabı hazırladık. “[6]
  4. Sakar (kırmızı ateş): “Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o sakar (Cehennem). “[7]
    5. Hâviye (uçurum): “O, kızgın bir ateştir “ [8]
    6.Hutame (kalbleri saran ateşli kaygı): “Şüphesiz o, Hutame ye (ateşe) atılacaktır.”[9]
 7. Cahim (yanan kızgın ateş):
“Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cahim’in yarânıdırlar.”[10]

 

Bütün bu 7 katmanın hususiyetleri farklı olup ehadis-i şerifede bunlar zikredilmiştir.

 

Ayrıca Cehennem azabı sadece ateş değildir. Birçok azap çeşitleri vardır; birkaçı şöyledir:


1. Soğukla azap,

2. Yılan akrep gibi hayvanların sokması,

3. Başına topuzlarla vurmak,

 4. Aç bırakmak,

 5. Zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak,

 6. Vücutları büyültülerek azabın şiddetlendirilmesi,

7. İrinli su içirmek,

8. Gayya kuyusuna atmak,

9. Uçurumlardan yuvarlamak,

10. Zifiri karanlıkta azap,

11. Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak,

12. Azapların her gün katlanarak çoğaltılması,

13. Sonsuza kadar azap edilmesi.

         Cennem sisteminin müekkel meleği Malik’tir. Malik Cehennem yaratıldığından beri 7. Tabakayı hiç görmemektedir. Yalnız Cehennemin diğer 6 tabakası 7.’nin şerrinden gönde çok defa Allaha sığındıkları ehadiste zikredilmiştir. Bu tabaka Münafıklara azabın verileceği olan tabakadır.

Müslümana ve Mümine ateşle azap yoktur demem hiç azap yoktur demek değildir. Belki başka hallerde var olacak azaplar vardır. Ama nedir şimdi bilemiyorum.

            “Cehennemliklerin azab cihetiyle en hafif olanı, ayağında ateşten bir nalın ve nalın bağı olan kimsedir ki, ayağındakiler sebebiyle, tıpkı tencerenin kaynaması gibi, başında dimağı kaynar. Öyle tahammülfersa bir azam duyar ki, azabca insanların en hafifi olduğu halde, kendinden şiddetli azab çeken olmadığını zanneder.” [11]

Ama burada geçen ve nice hadis-i şerif bulunmaktadır. Yeri gelmişken Cehenneme dair hadislerin toplandığı bir kitabı birisi okumuş ve kalp krizi geçirerek hastahanelik olduğu gibi vakıalar da vardır.

Cehennem bizim için mevzu dışı azap çeşitleri itibariyle. Çünkü bizim ibadet sebebimiz hedefimizi oluşturur. Kimisine Cehennemden azad, Cennette Felah, rıza-yı İlahîye nailiyet, rü’yete mazhariyet gibi.. “bu ateş, tufan vesair musibetler gibi iyi-kötü bütün insanlara şamil musibetlerden değildir. Ancak bu musibeti celbeden, küfürdür. Bu beladan kurtuluş çaresi, ancak Kur’an-ı Kerim’e imtisaldir.[12] Demek ki azap ve Cehenneme gitmenin sebebi küfürdür. Mümin ise kafir olmaz fasık olur o halde geçici olarak Cehenneme uğrar ve temizlenince Cennete girer.

Selam ve Dua ile     

Muhammed Numan ÖZEL

www.NurNet.org

[1]Sözler ( 394 )

[2]İşarat-ül İ’caz ( 127 )

[3]İşarat-ül İ’caz ( 126 )

[4] İşarat-ül İ’caz ( 127 )

[5] (Meâric, 70/15).

[6] (Mülk, 67/5). Ayrıca on beş ayette daha bu isimle geçmektedir.

[7] (Müddessir, 14/27)

[8] (Kâria, 101/9-11).

[9] (Hümeze, 104/4).

[10] (Mâide, 5/10).

[11] Buhari, Rikâk 8; Müslim, İman 363, (213); Tirmizi, Cehennem 12, (2607).

[12]İşarat-ül İ’caz ( 127 )

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: