Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Önemli Uyarı!

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Dünya Müslüman Alimler Birliği, AK Parti döneminde özgürlükler, insan onuru ve hakları alanlarında aziz Türk halkının şahit olduğu ilerlemeleri, elde ettiği ilmi, siyasi, iktisadi ve içtimai kazanımları, daha önce çok yüksek seviyelerde olan enflasyon, yolsuzluk ve işsizlik oranlarının düşürülmesini ve Türkiye’nin AK Parti döneminde küresel ekonomik güç olarak yükselmesini büyük bir gururla takip etmektedir. Politika alanında Türk dış politikası, uluslararası güvenirliğe sahip olmayı ve Kürt meselesine yönelik doğru yaklaşımları ortaya koymayı başarmıştır” denildi.

Bu ve benzeri büyük başarıların farkına varan İslam düşmanlarının, İslam dünyasında özgürlük, onur ve kalkınmayla ilgili her başarılı girişimi baltalamak için Mısır, Libya ve Tunus’ta olduğu gibi ardı ardına komplolar sıralanmaya başladığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Onlar her istikrarlı bölgede (irademizi, servetimizi, ekonomimizi ve onurumuzu ele geçirmek için ) yaratıcı kaoslar oluşturmak istemektedirler. Maalesef toplumlarımız içerisinde yine bizzat Müslümanlar vasıtasıyla yıkım araçlarını oluşturmayı başarmışlar ve uygun zamanı kollayarak İslami, laik ve milliyetçi partileri de etkileri altına alarak yıkımı gerçekleştirmektedirler. Mısır’da olduğu gibi ve Türkiye’de devam etmekte olduğu gibi… İslam ümmetinin bu vahim durumu karşısında Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm Müslümanları saran tehlikelere karşı onları uyarmayı en önemli görevlerinden biri addeder. Bugün 11 Eylül 2001 olaylarından sonra teröre karşı ilan edilen üçüncü dünya savaşının her türlü İslami referanslara, deneyim ve başarılara karşı yürütüldüğünü ve bunun için milyarlarca doların tahsis edildiğini esefle görmekteyiz.

Türk halkına birlik çağrısı

Açıklamada, Müslüman Alimler Birliği’nin, tüm bileşenleriyle Türk halkını sabit değerleri etrafında bir olmaya çağırdığı belirtilerek, “Birliği sağlamak şeri bir farizadır. Bu nedenledir ki Türk halkının birlik olması gerekmektedir. Tefrikada herkes için tehlikeler, büyük yozlaşmalar ve fitneler vardır. Bu tehlikelerin boyutlarını en iyi Allah bilir. Birlik olmak aynı zamanda doğal bir zaruret ve büyük faydaların olduğu akılcı bir davranıştır. Tefrika ise bünyesinde tehlikeli yozlaşmaları barındırır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de son on yılda her alanda gerçekleşen kazanımlara sahip çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, “Ayrıca Türkiye’nin diriliş, gelişim, istikrar ve atılım bağlamında öncü bir model olabilmesi için bu kazanımları geliştirmeye davet eder. Birlik, mevcut ve geçmiş deneyimlere bakarak bu durumun yalnızca seçimle başa geçmiş meşru yönetime sahip çıkmakla, samimi vatandaşlık duygusuyla ve kişisel hesapları bir kenara bırakmakla mümkün olacağına inanır” denildi.

Birliğin, yolsuzluklarla, siyasi ve içtimai yozlaşmalarla mücadelenin vacip olduğu fetvasını verdiğine işaret edilen açıklamada, “Yolsuzluğun haram olduğuna dair bu fetvanın dayanağını oluşturan Kuran ve sünnetteki deliller bu fetvanın da üstündedir. Yolsuzluğun ekonomiye ve topluma büyük zararları vardır. Dolayısıyla yolsuzluğa karşı eldeki tüm meşru yöntemlerle mücadele edilmesi gerekmektedir” görüşlerine yer verildi.

Fitne çıkarmak haramdır

Açıklamada, fitne çıkarmanın, istikrarı zedelemenin ve yalan haber yaymanın haram olduğuna da atıf yapılarak, şu noktaların altı çizildi:

“Birlik, yine bu eylemlere medya aracılığıyla, parayla veya başka bir araçla katkıda bulunmanın haram olduğu fetvasını verir. Cenabı Allah Kuran’da : ‘ Fitne adam öldürmekten beterdir‘ (Bakara 191) demektedir.

Bir başka ayette ‘ Fitne öldürmekten daha büyüktür‘ demektedir. Fitne’den uzak durulması gerektiği ve kötü sonuçlarıyla ilgili çokça hadisi şerif bulunmaktadır.”

İslami hareketlere ve oluşumlara intisap eden insanların ise bu deneyimi savunmanın ötesinde görevleri vardır. Zira Türkiye’nin gerçekleştirdiği kazanımları korumak, devamlılığını sağlamak ve geliştirmekle yükümlüdürler. Çünkü bu deneyim herkesin çıkarınadır ve başarısızlığa uğratılmasının zararını da yine herkes çekecektir” sözlerine yer verilen açıklama, şu ifadelerle sona erdi:

“Birlik, İslam ümmetini, ulemayı, hatipleri ve salih kulları, Cenabı Allah’ın Türk halkını düşmanların ve kıskançların şerrinden ve hilebazların hilelerinden koruması için namazlarında halisane dua etmeye çağırır. Yine Türk hükümetini korumasını, adımlarını sağlamlaştırmasını, halkına, ümmetine ve ekonomisine daha çok hizmet etme yolunda muvaffak kılmasını, düşmanlarını ise kendi tuzaklarına düşmesini ve kötü planlarını başarısız kılmasını Allah’tan dua ile istemeleri çağrısında bulunur. Allah dilediğini yapmaya kadirdir.”

AA

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: