Dünyada ve Ahirette, Risale Okumanın Bana Faydası Nedir?

Birincisi Risale-i Nur okumanın dünyevi faydaları, diğeri ise Risale-i Nur okumanın uhrevi faydalarıdır.

Dünyevi faydalar şunlardır:

1. Rızıkta bereket.

2. Kalbde rahat ve sürur.

3. Maişette suhûlet. (Geçimde kolaylık)

4. İşlerinde muvaffakiyet.   (İşlerinde başarılı olmak)

5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

 
Uhrevi faydalar ise şunlardır:

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmektir.

2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.

4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibadeti yapmaktır.

Ayrıca Nur talebesi olmanın iki mühim neticesi de vardır. Bunlar:

1. Âyât-ı Kur’âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir. 
2. Bütün şakirtlerin mânevî kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i mâneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: