Ebu Talip’in imanı Hakkındaki Görüş

Ehli Şia Ebu Talip’in imân etiğine inanıyor, ehli sünnettin ekserîsi ise iman ettiğini kabul etmiyorlar.” Gerçek ilim Allah katındadır. Gaybı Allah’tan başkası bilemez.” 1

Bediüzzaman Hazretleri Ebu Talip’in imanı hakkında şöyle buyurmaktadır: “… Ehl-i Sünnetin ekserîsi imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki: Ebu Talib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın risaletîni değil, şahsını, zâtını gayet ciddî severdi. Onun o gayet ciddî, o şahsî şefkati ve muhabbeti, elbette zayie gitmeyecektir. Evet, ciddî bir surette Cenâb-ı Hakkın Habib-i Ekrem’ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib’in, inkâra ve inada değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine, Cehenneme gitse de, yine Cehennem içinde bir nevi hususî cenneti, onun hasenatına mükâfaten halk edebilir.

Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla, bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî cehennemi, hususî bir nevi cennete çevirebilir.” 2

Bediüzzaman Hazretleri, Cehennemde de rahatlayıcı hallerin iktizası mümkün olabileceği cihetle, cehenneme gidecekler arasında olsa da cehennemin azap ve şiddetinden mahzun olmayacağı görüşündedir. Hazreti Ebubekir, babası Ebu Kuhafe’yi elinden tutup Peygamberin (a.s.v.) huzuruna getirmiş ve şahadeti kabul etmiştir. Bu arada Ebubekir-i Sıddik (r.a) ağlamaya başlamış, Peygamber :”Neden ağlıyorsun?” Efendimiz (a.s.v.)’in sadık dostu: “Ya Resülullah ne kadar arzu ederdim, Şimdi Müslüman olan babamın yerinde Ebu Talip olsaydı!” demiş.3,

Himayesinde bulunduğu amcası Ebu Talib’in iman etmediğinden dolayı Resulullah’ın mahzun olacağı için, Ebubekir (r.a.) da üzüntüsünü yukarıdaki ifade ile belirtilmiştir.

Netice itibariyle,“Fazl-ı ilahi ve lütf-ı ilahiden öte fazl ve lütf katiyen fazl ve lütf değildir.” 4,

Ebu Talib’in Allah Resulüne yakınlığı veya yaptığı yardımları için değil, onun Allah ile olan irtibatıdır. İman etme nazariyle bakıldığında ancak Cenab-ı Allah’ın fazl ve lütfuna havale etmek en uygunudur.

Rüstem Garzanlı

22.08.2016

Dipnotlar:

1-Ayat…

2- Mektubat, 29.ncu Mektup, 8.nci Nükte,

3-Buhari ve müslim,

4- Barla lahikası, say.134,

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: