Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var?

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler iseniz şunu bilin ki Allah kötülüklerden, tövbe edenlere karşı, günahları çok affedicidir.” [İsrâ Suresi 17,25]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Ebu Şüreyk Radiyallahu Anh’tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Bir müslümanın içine sevinç sokmak, üzüntüsünü gidermek, borcunu ödemek veya onu açlıktan doyurmak, Allah’a (c.c.) en sevimli amellerdendir.

(İbnül Mübarek)

…….

Risale-i Nur’dan;

Ey Hâlık-ı Kerîmim ve ey Rabb-i Rahîmim!…

… Senin rahmetine iltica ediyoruz.

Hadsiz günah ve hatîatlarımızı(hatalarımızı) itiraf ediyoruz.

Evham ve türlü türlü illetlerle(bela,hastalıklara) müptelâ olmuş, Sana tazarru ve niyaz ederiz.

Eğer kemâl-i rahmetinle bizi kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o Senin şânındır.  Çünkü Erhamürrâhimînsin.

Eğer kabul etmezsen,

Senin kapından başka hangi kapıya gideyim?

Hangi kapı var?

Senden başka Rab yok ki dergâhına gidilsin.

Senden başka hak mâbud yoktur ki ona iltica edilsin.”  (17. Lem’adan)

…….

Cevşen’den;

76.
Ey ismi mübârek olan,
Ey şa’nı, makamı yüce olan,
Ey kendisinden başka ilah bulunmayan,
Ey medh-ü senâsı yüce olan,
Ey isimleri mukaddes olan,
Ey bekası devam eden,
Ey yücelik onun cemal ve cilvesi olan,
Ey kibriya ve büyüklük libâsına bürünen,
Ey gizli nimetlerinin haddi hesabı olmayan,
Ey zahirî nimetleri sayılmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: