Evet, inkâr etmemek başkadır, îman etmek bütün bütün başkadır.

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme, yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın.” [İsrâ Suresi 17,22]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâm buyurdular ki:

Mizanın sevap kefesinde güzel ahlaktan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur.

(Tirmizi, Birr)

…….

Risale-i Nur’dan;

Evet, inkâr etmemek başkadır, îman etmek bütün bütün başkadır.

Evet, kâinatta hiçbir zîşuur(şuur sahibi), kâinatın bütün eczâsı(cihazları, varlıkları) kadar şâhitleri bulunan Hâlık-ı Zülcelâli(Allah’ı) inkâr edemez. Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği(yalanlayacağı) için susar, lâkayd kalır.

Fakat, O’na îman etmek, Kur’ân-ı azîmüşşânın ders verdiği gibi, o Hâlıkı(Allah’ı) sıfatlan ile, isimleri ile umum kâinatın şehâdetine istinâden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhâlefet ettiği vakit kalben tevbe ve nedâmet etmek(pişmanlık) iledir.

Yoksa, büyük günahları serbest işleyip, istiğfar etmemek ve aldırmamak o îmandan hissesi olmadığına delildir.

(Hizmet Rehberi)

…….

Cevşen’den;

74.
Ey zıddı olmayan Ehad,
Ey benzeri bulunmayan Ferd,
Ey her hangi bir kusur ve ihtiyacı bulunmayan Samed,
Ey niteliği olmayan tek,
Ey zulmü olmayan Rabb,
Ey zilleti bulunmayan Aziz,
Ey fakirliği olmayhan Gâni,
Ey (kimsenin) azledemiyeceği sultan,
Ey benzeri olmadan vasfedilen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: