Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın.

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Onlar ki Allah’ı gâh ayakta divan durarak, gâh oturarak, gâh yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki:

“Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın.

Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz.

Sen bizi o ateş azabından koru!

[Al-i İmran Suresi 3,191]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:

Hüsn-ü zan sahibi olması, kişinin kulluğunun güzelliğindendir.

(İbni Adiyy, el-Kamil)

(HÜSN-Ü ZAN : Güzel düşünme. Bir kimsenin veya bir hâdisenin iyiliği hakkındaki vicdâni ve iyi kanaat. İyi fikirde bulunup, iyi olacağını düşünmek.)

…….

Risale-i Nur’dan;

Yalnız Bir’i iste (Bir olan Allah C.C.); başkaları istenmeye değmiyor.

Bir’i çağır; başkaları imdada gelmiyor.

Bir’i talep et; başkaları lâyık değiller.

Bir’i gör; başkalar her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar.

Bir’i bil; mârifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır.

Bir’i söyle; Ona ait olmayan sözler, malayani sayılabilir.

(17. Söz’den)

…….

Cevşen’den;

86.
Ey tanınanların en iyisi,
Ey ibadet edilen üstün mabud,
Ey şükredilenlerin en yücesi,
Ey anılanların en izzetlisi,
Ey övülenlerin en ulusu,
Ey aranan en kadim varlık,
Ey vasfedilen en yüce mevsuf,
Ey kastedilen en büyük maksud,
Ey kendisinden dilenilenlerin en keremlisi,
Ey bilinen en şerefli sevgili!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: