Haşir Meydanına Yolculuk Nasıl Olacak?

Haşir ile ilgili bazı suallere verilen manidar cevaplar:

Evvela haşir nedir?

Öldükten sonra dirilip, kabirlerinden kalkan insanların toplanıp bir araya gelmelerine haşir, mahşer ise, bunların toplandığı yerdir. Haşir esnasında yeryüzü düz bir arazi haline getirilecektir. Bu konuda bazı ayetler şöyledir:

“O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere dönüşecek ve bütün mahlûkat bir ve gücüne karşı konulmaz olan Allah’ın huzuruna toplanacaklardır.” (İbrahim, 48).

Başka bir ayet-i kerimede:

“Sizi (aslınızı) ondan (topraktan) yarattık. Sizi (ölümünüzden sonra)Yine ona döndüreceğiz. Tekrar dirilmek zamanında sizi bir kere daha Ondan çıkaracağız.(Taha,55)

Bediüzzaman hazretlerine haşir ile ilgili sorulan beş altı sual ve manidar cevapları sırayla aşağıya yazılmıştır.

“Beş altı suali tazammun eden birinci sualinizde,

“Meydan-ı haşre cem’ ve keyfiyet nasıl; ve üryan mı olacak?

Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı şefaat için nasıl bulacağız?

Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek?

Ehl-i Cennet ve Cehennemin libasları nasıl olacak?

Ve bize kim yol gösterecek?” diyorsunuz.

Bu paragrafta beş altı soru Üstad Hazretlerine sorulup cevabı isteniyor. Üstad de bu beş altı soruya şöyle açıklık getiriyor:

“Meydan-ı haşir, Küre-i Arz’ın medar-ı senevîsinde olduğunu ve Küre-i Arz, şimdiden manevi mahsulâtını o meydanın elvahlarına gönderdiği gibi; senevi hareketiyle, bir daire-i vücudun temessül ve o daire-i vücudun mahsülatiyle, bir meydan-ı haşrin teşekkülüne bir mebde olduğu ve Küre-i Arz denilen şu sefine-i Rabbaniyenin merkezindeki cehennem-i suğrâyı, cehennem-i Kübrâya boşalttığı gibi; sekenesini de, meydan-ı haşre boşaltacağı beyan edilmiştir.”1

Rüstem Garzanlı

www.NurNet.org

devamı gelecek…

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: