Her şeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir…

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbin şöyle buyurdu: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara hizmetten yüksünme, “öff!” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.

Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et: “Ya Rabbî, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükâfat olarak Sen de onlara merhamet buyur!

[İsrâ Suresi 17,23,24]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

İçinde Allah’ın anıldığı ev ile anılmayan ev, diriyle ölünün durumu gibidir.

(Müslim, Müsafirin)

…….

Risale-i Nur’dan;

Sultan-ı Kâinat(Kâinatın Sultanı olan Allah C.C.) birdir. Her şeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. ”  (20. Mektub)

(Ek bilgi için bkz : http://www.sorularlarisale.com/index.php?s=article&aid=11693)

…….

Cevşen’den;

78.
Ey yüce Arş’ın sâhibi,
Ey sağlam sözün sâhibi,
Ey dosdoğu ve eksiksiz Fiilin sâhibi,
Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli intikam sâhibi,
Ey sevap vaad eden ve azap tehdidinde bulunan,
Ey övgüye layık veli,
Ey istediği her şeyi yapan,
Ey uzaklığı olmayan yakın,
Ey her şeye şahid ve nâzır olan,
Ey kullarına hiç bir şekilde zulmetmeyen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: