Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin Cumhurbaşkanına yazdığı mektup

Muhterem Reis-i Cumhurumuz Receb Tayyib Erdogan Beyefendiye,
10 Temmuz 2020
Evvela: Efendimizin (asv) beşareti, Fatih’in milletimize emaneti, müminlerin senelerden beri mahzunane açılmasını beklediği, hem bu kahraman milletin ebedi bir medar-ı şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya’yı, beşyüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek nimet-i uzmasına nail olan siz Reis-i Cumhurumuzu ve Alem-i İslami umum Nur talebeleri namına tebrik ediyorum.
Saniyen: Muazzez Üstadımızın ziyaretine gelen merhum Ahmed Feyzi Efendi bazı ehadis-i şerifenin istikbale matuf ihbaratından bahsettiğinde Üstadımız “Söylediklerin doğru, fakat ben o müjdeleri göremeyeceğim Hüsnü görecek.” buyurmuşlardı. Bu yirmi seneye yakındır Anadolu’da yapmış olduğunuz hizmetleriniz, Müslümanlar için yaptıklarınız, milletin huzuru, refahı ve güvenliği için gayret ve çalışmalarınız her birisi ayrı ayrı teşekkürü icab ettirdiği gibi bütün bu hizmetlerin manen taçlanması manasını deruhte eden Ayasofya’yı açmanz bütün minnet ve teşekkürün fevkindedir. Allah sizlerden razı olsun diye dua ediyoruz ki tadad edilen müjdeleri görmemize vesile oldunuz ve oluyorsunuz.
Salisen: Böyle büyük bir müjdeyi görmeye vesile olduğunuz gibi ben de size büyük bir müjde veriyorum, şöyle ki: Başvekil Menderes Emirdağ’ına geldiğinde Üstadımızla selamlaşmış sonra da iki mebusunu Üstadımıza göndermişti. Üstadımız onlar vasıtasıyla Menderes’ten bir isteği de “Ayasofya’nın müzahrefattan temizlenerek hakiki ve asli vaziyetine çevrilmesi” olmuş ve eklemişti “eğer bunu yaparsan yıkılmaz kuvvet bulursun!”
Ben de bu altmiş sene önce verilen müjdeyi size ilan ediyorum.
Muhterem Cumhurbaşkanımız!
İnşaallah büyük kuvvet buldunuz!
Umum Nur Talebeleri Namına
Bediüzzaman Hz.’nin Hizmetkarı ve Talebesi
Hüsnü Bayramoğlu

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: