İç dışa, dış içe bir çevrilsek

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler! Siz eğer kâfir olanlara uyarsanız sizi gerisingeriye (küfre) çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız.

Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır.

“Âl-i İmran Sûresi 149 ve 150. Ayet Mealleri”

..…….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamber Efendimiz (A.S.M) buyurdu ki:

“Kalbinde zerre miktarı kibir olan kimse, Cennete giremez.”

Denildi ki:

“Bir adam, elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını severse?”

Buyurdu ki:

“(Bu dediğiniz kibir değildir.) Allah güzeldir ve güzelliği sever. Aslında kibir, Hakka razı olmamak ve halka hor bakmaktır.”

(Ahmed bin Hanbel)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın zâhirî(dış) yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî() ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır.

İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyüb’den daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz.

Çünkü işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.

(2. Lem’adan)

…….

Cevşen’den ;

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey gerçek şefaat sahibi Şefî,

Ey gizli açık her sesi işiten Semî,

Ey istediğini yükselten Rafî,

Ey istediğini engelleyen Menî,

Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedî,

Ey hesâbı en süratli bir şekilde gören Serî,

Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr,

Ey kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla korkutan Nezîr,

Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr,

Ey her şeye gücü yeten Muktedir,

Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

…….

Esma-ül Hüsna

El-Muhyî: Cansız maddelerden canlı maddeler yaratan, hayatı veren ve onu rızıkla devam ettiren; hayat için gerekli olan şartları hazırlayan; bütün canlıları perdesiz, vasıtasız olarak kudretiyle ihya eden ve ölüleri dirilten; manen ölü kalpleri îmanla hayatlandıran; kışta ölen sayısız canlıları baharda yeniden dirilten.

El-Mümît: Ölümü veren, hayat vazifesinden terhis eden, kullarını fâni dünyadan baki âleme götüren, kulluğun külfetinden azâd eden.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: