İman-İrfan Okulu: Denizli Hapishanesi (Şiir)

Denizli hapishanesi tecrit ile başlıyor

Geçirdiği çok zor şartlar yine devam ediyor

 

Fakat bu cezaevinde kalan bütün mahkûmlar

Üstad ve talebelerle yakından tanışırlar

 

Onlar Risale-i Nur’u beraber okuyorlar

Böylelikle de bambaşka bir insan oluyorlar

 

Bu hapishaneler birer okul haline dönmüş

İlim – irfan bakımından herkese örnek olmuş

 

Risale-i Nur çemberi gittikçe genişliyor

Bu nurları okuyanlar her gün fazlalaşıyor

 

Gizli İslam düşmanları bunu fark ediyorlar

Risale-i Nur’dan ürküp telaşa düşüyorlar

 

Diyorlar ki: “Üstad gizli bir cemiyet kuruyor

Hükümetin aleyhine bir şeyler çeviriyor

 

İnkılâpları kökünden yıkmayı arzuluyor

Mustafa Kemal’e deccal, din düşmanıdır diyor”

 

Bu nedenle memurlardan bir komisyon kurulur

Risaleler ve Mektuplar müsadere edilir

 

Bu Komisyonun gayesi bunları tetkik etmek

Siyasi bir mevzu olup olmadığını bilmek

 

Bu mektup ve risaleler tetkike başlanıyor

O zaman Bediüzzaman buna karşı geliyor

 

“Bu vukufsuz ehli vukuf inceleme yapamaz

İnceleme yapsa bile bir şeyler anlayamaz

 

Ankara’dan ehli vukuf teşekkül ettirilsin

Avrupa’dan feylesoflar buraya getirilsin

 

Ağır cezaya razıyım eğer suç bulunursa

Her şey benim kabulümdür sonucu ne olursa”

Üstad’ın bu isteğini olumlu görüyorlar

Ankara’da bir komisyon anında kuruyorlar

 

Heyette yüksek âlimler profesörler vardı

Mektuplar ve Risaleler teker teker tarandı

 

Ehli Vukuf tarafından bir rapor hazırlanır

Raporun açıklanması Üstad’ı rahatlatır

 

“Bütün eserleri ilmi ve hepsi imanidır

Siyasi bir içerik yok Kuran’ın tefsiridir”

 

Üstad ta mahkemede bir müdafaa yapıyor

Şikâyetlerin ispatsız olduğu görülüyor

 

Mahkeme de ittifakla berat kararı verir

Risaleler serbest olur ve iade edilir

 

Üstad ve talebeleri dokuz ay yatıyorlar

Berat edildikten sonra tahliye oluyorlar

 

Üstad tahliye olmadan hapiste zehirlenir

Cezaevindeyken ölüm tehlikesi geçirir

 

Allah’ın inayetiyle ölümden kurtuluyor

Sonradan zehirlenmeler yine devam ediyor

 

Tarihte hiçbir kimseye yapılmayan zulümler

Üstad’a reva görülmüş işkence, ihanetler

 

Üstad ise dinsizlerin planını bozuyor

Ölümü hiçe sayarak hakikati söylüyor

 

Denizli hapsinde yazmış “Meyve Risalesi”ni

Sonra orda telif etmiş “Asayı Musa”sını

 

Hapisteki talebeler ile diğer mahkûmlar

Bu “Meyve Risalesi”ni defalarca yazmışlar

 

Hâlbuki hapishaneye kâğıt sokulmuyordu

Nurların yazılmasına izin verilmiyordu

 

Eserler hapishanede gizlice yazılmıştı

Hatta kibrit kutuları bile kullanılmıştı

 

Üstad ve talebeleri hapisten çıkıyorlar

Denizli halkı onları misafir ediyorlar

 

Daha sonra Şehir Palas Oteline yerleşir

Bir buçuk ay kadar kalır insanlarla kaynaşır

 

Berat kararına rağmen rahat bırakmıyorlar

Emirdağ’a gönderilip iskân ettiriyorlar

 

Ahmet TANYERİ – DİYARBAKIR

www.NurNet.org

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: