İnsan İçin En Büyük Madalya Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyrulmaktadır:

“Allah katında en şerefliniz Ondan en çok korkanınızdır.” (Hucurat Suresi, 13.)

“Ey müminler, hayır işlerine koşunuz, birbirinizle yarış ediniz.”(el-Bakara, 2/148)
“… Allah onlardan razı oldu, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.” (Maide Suresi, 119)
Her insanın doğuştan Allah katında değeri ve kıymeti aynıdır. Yaratılıştan getirdiği maddi vücuduyla, değer ve kıymeti belirlenmez.
Ancak kendi amelleri (çalışmaları) neticesinde değeri artar veya eksilir. Kuran; insanın, erkek, kadın, mevki, sınıf, zenginlik, ırk, iklim, bölge farkından kaynaklanan üstünlüklerini tamamıyla siler. Onların yerine, yegane değer ölçüsü olarak insanın kendi niyet, gayret, sabır gibi çalışmasının ürünü olan üstünlükleri esas ölçü olarak alır. Allah katında, insanlar arasındaki eşitlik takva ile değişir ve takva üstünlük ölçüsü olur.
Bu zamanda tahribat ve menfi cereyanlar çok artmıştır. Takva bu menfiliklere dayanabilecek en büyük esastır. Bu zamanda takva namıyla ve günahlardan kaçınmak kastıyla (haramın terki vaciptir) menfi ibadetten gelen çok büyük amel-i salih ve kazançlar vardır. Takvayı çok iyi anlayarak, hayatımızın her anına yerleştirip, Peygamberimizin ahlâkıyla ahlâklanmalıyız.
İmtihan için bu dünya misafirhanesine  gönderilen insanlardan,  Cenab-ı Hakk’a iman edenler, O’nu hakiki sevenler, rızasına uygun yaşayıp, O’nun istediği gibi hareket edenler,  emir ve yasaklarına riayet edip  nefsini ıslah edenler, buradan şehadetnamelerini , madalyalarını, başarı belgelerini alarak ebedî bir hayatta nihayetsiz nimetlere ve saadetlere mazhar olacaklardır.
Ayette Allah ile kulları arasındaki mertebelerin en yükseği olan “rıza makamı”na işaret edilmiştir. Kâinatın Sultanı olan Allah’ın âciz bir kuldan razı olması, ona “aferin” demesi,  elbette tarifi imkânsız bir mutluluğun kaynağıdır. Tek kelimeyle, Allah’ın bu rızası razı olunan kulları tamamen razı etmiştir. Ebedî saadet, cennet, ölümsüz bir hayat ve Yüce Rabb’in rızası…
Sorularlaislamiyet.com

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: