İslam Dininin Geleceği

Allah, İslam dinini diğer dinlere üstün kılacak. Yeis ümitsizlik mükemmelliğe engeldir. Ümitsiz öğrenci başarılı olamaz, ümitsiz esnaf büyüyemez, ümitsiz hasta iyileşemez, saadetin mayası ümittir. Avrupa son ikiyüz yıldır önde, bu böyle devam etmeyecek, Hazreti Ali(ra) “çocuklarınızı geleceğe göre yetiştirin” diyor. Sadece çocuklar değil, herkes günün şartlarına göre şekillenmeli. İslam mazideki medotlarla değil günümüze uygun metodlarla anlatılmalı. Mazide his ön planda idi, şimdi ise akıl, fikir, hatta kolektif akıl ön planda.

Batı dörtyüz yıl önce uyandı, ortaçağ fikrini terk etti, histen kurtulup aklı öne çıkardı, tenkit bizde küslük sebebi iken onlar tenkit firmaları kurup meth edilmeyi değil kusurlarını öğrenmeyi seçti. İslam milleti hicri ilk üç asırda, sahabe, tabiin ve tebei tabiin dönemlerinde en parlak dönemini yaşadı, onun ardından ikiyüz yıl daha kısmen bu devam etti. Beşinci asırdan onikinci asra kadar tam yediyüzyıl İslam alemi his ağırlıklı bir dönem yaşadı, fikir ağırlıklı insan yetiştiremedi. İnsana hükmeden ya akıl ya gözdür, gözün gördüğünü aklınla tartmalısın buz tutmuş bir dere gördüğünde, geçmeden önce bu buz beni tartabilirmi diye aklına sormalısın.

Fikirler hissiyatla hareket etmemeli. Kediden bıkan fareler, ondan kurtulmak için kuyruğuna bir zil bağlamayı kararlaştırmışlar, fakat yaşlı fare bunu kim uygulayacak diye sorunca bunun hissi bir fikir olduğu uygulanamaz olduğunu anlamışlar. İnsan ya hakkı ya kuvveti esas alır, Hazreti Ebu Bekir(ra) halife olunca,”benim yanımda en zayıfınız haklı olduğunda en kuvvetiniz, en kuvvetliniz haksız olduğunda en zayıfınızdır”, diyerek İslamın her şartlarda haktan yana olması gerektiğini öğretmiştir, aksi helakete sebeptir. Ya heva ya Hüda.

Memura rüşvet teklif edildiğinde hevası almasını söyler, ama Hüda haramdır, alan da verende cehennemdir diyerek tarafını öğretir. Mazide ahlak daha safi idi, böyle olunca şahıslar ön plana çıktı, ağam nederse o, şeyhim ne derse o fikri kabul gördü. İstikbalde şahıslar değil fikirler ön planda, gruplar öne çıkıyor, insanlık bir derece tecelli etti. Çoban koyunlarını kafasına göre isteği yere götürebilir, bu koyun çoban arasında normal ama insan ilişkilerinde böyle olmamalı. Bu zamanda grup kararları ön planda. Meşveret Kur’anın emridir, aksi istibdattır, Allah Kuranda Peygamberine “işlerinde onlara danış” diyor.

Futbolda bile kolektif takım oyunu daha doğru bulunuyor, tek başına çalım atarak ilerleyenden ziyade paslaşarak ilerlemek daha güzel sonuçlar veriyor. Hizmetlerde de şöyle yapın, böyle yapın değil, nasıl yapalım demeli. İnsaniyeti kübra, en büyük insanlık, ideal insan tipi İslamiyetle onu yaşamakla ortaya çıkar. Bu ölçülere uyuduğunda İslam, Müslümanlık bulutsuz güneş gibi bütün dünyayı aydınlatacaktır. Çin’de de Japonya’da da İslam yaşanacaktır.

Mazide, kin, düşmanlık, üstün gelme meyli önde idi, ikna kafiydi, iyi bir hatip hissiyatları okşayarak insanları harekete geçirebiliyordu, hayali tasvirle veya korkutarak istediğini yaptırabiliyordu, baba çocuğunu, öğretmen öğrencisini, komutan askerini dövebiliyordu. Bizi onlarla kıyas etmeyiniz, geriye dönüş olamaz. Biz delil isteriz, tasvirle ikna olmayız, dahası aldanmayız. Her devrin hükmü vardır, traktör varken saban niye, ayak uydurmalısın, teknolojide olduğu gibi fikirler dünyasında da gelişmeler oldu. Delil isteriz, ehli haliz, tasvirle zihnimiz doymuyor, istikbale namzetiz.

İslam yolu basiret yolu, gözü açıkların yolu, “gözünüzü kapayın peşimden gelin” diyenlere kulak vermeyiz. Mazide, kuvvet, heva, hissiyat, istibdat, tahakküm vardı, benimki de doğru yerine seninki yanlış vardı, kendi mesleğini anlatmak yerine karşısındakinin mesleğini kötülemekle enerjilerini tükettiler, günümüzde de hala orta çağı maziyi yaşayanlara rastlıyoruz, daha bu zamana gelemediler. Hakikatin açığa çıkmasına engel olan taasuptur, taraftarlıktır, taraftar gerçeği göremez görmek istemez, tuttuğu takım 3-0 yenilmiş, hakem der, şanssız günümüzde idik der, bir türlü iyi oynamadık diyemez, taraftarlık ihtilaf çıkartır, taassup, delalet, delilsiz söz, bütün bunlar dinin red ettiği şeylerdir.

Hak, burhan, tevfik, istişare olmalı, sana düşen hak olan mesleğine sahip çıkmak. Şüpheye yer yok, beşinci asra kadar olduğu gibi, istikbalde hak kuvveti mağlup edecek. Babası bağırınca “tamam” deyip sus pus olan çocukların yerini, babasının bu tutumunu mertçe sorgulayan nesiller aldı. Araştırmacı olmak güzeldir. Osmanlı girdiği yerlerde zaferler kazandığı için, Batı, çocuklarına Müslümanları öcü gibi öğretti halbuki Hazreti Adem’de müşterekiz, İslâmın hüküm sürdüğü bütün coğrafyalarda tüm dinler hürdü, her biri dinini özgürce yaşayabiliyordu. İslamda savaş son çaredir, bütün çareler tükenmişse savaş olur, esas olan barıştır, bunu batılılara anlatmak önemli.

Batıl hak suretine girip efkarı aldatmasın. Kurt kuzu postuna girmiş, araştıran bulacak. Ey Müslüman! Hak geldi batıl gitti, kıyametin eteklerine kadar bu böyle olacak, asıl büyük insanlık budur. İslam güneşi doğunca karanlık fikirler ortadan kalkar, bu bütün mahlûkat aleminde tecelli edecek, asıl insanlık İslamla çıkar, hidayet semasının yıldızları parlayacak, düşman istemesede. Cenabı hakkın teminatı var, bütün dinlere galip olacak yalnız İslamiyettir, Allah nurunu tamamlayacak.

İstikbale gir bak,teslis içinde tevhidi arayanları göreceksin. Hristiyanlar, baba oğul ruhül Kudüs 1=3’ü anlatmakta zorlanıyorlar. Laileheillallah Muhammeden Resulullah. Günahları bir beşerin af etmesini akıllarına sığdıramıyorlar, Hazreti Ademin yediği meyveden dolayı “herkes günahkar doğuyor” fikri yerine Kuranın “hiç kimse başkasının günahını yüklenmez” fikri daha gerçekçi geliyor. Hristiyan ve Müslüman diyologlarında aklı selim bir çoğu hak veriyor, Müslüman oluyor. Hristiyanlık ve emsallerini delalet derelerine atan şey, akıllarını kullanmamışlar, delilleri aramamış ve ruhbanlarını taklit etmişler. İslamiyet hakikat üzerine kurulmuş, burhan kılıcıyla korunmuştur. Ayetler hep vicdana havale eder, işin aslını düşünmeye sevk eder. “Semaya bak, akıl et, tefekkür et, ey akıl sahipleri ibret alın”. Hakikat sizi bekliyor.

Çetin Kılıç

Kaynak Şadi Eren, muhakemat dersleri.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: