Kalbine Mukabil Bir Kalb..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Görmüyor musun ki Biz kâfirlere şeytanları musallat ediyoruz, onları oynatıp duruyorlar. O halde onlar hakkında acele etme! Biz onların günlerini saymaktayız.

(Meryem Suresi 19,83-84)

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Musa’dan (r.a.) rivayetle Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:

Kur’ân’ı sık sık tekrar etmek suretiyle hatırda tutunuz. Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Kur’ân devenin bağından kurtulup uzaklaşmasından daha hızlı bir şekilde insanların hafızalarından uzaklaşır.

Hadis-i Şerif Meali – Camiü’s-sağir – 3310

.…….

Risale-i Nur’dan;

İnsanın en fazla ihtiyacını temin eden, kalbine mukabil bir kalbin bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübâdele etsinler ve lezâizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde yekdiğerine muâvin ve yardımcı olsunlar.


…….

Cevşen’den ;

Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
Ey fazıl ve kerem sahibi,
Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi,
Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan,
Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,
Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
Ey zarar ve elemi gideren,
Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi,
Ey eşyayı yoktan yaratan,
Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

…….

Esma-ül Hüsna ;

Er-Raûf: Rahmet ve şefkatiyle herbir canlının üzerinde titreyen; en gizli ve en küçük ihtiyaçlarına cevap veren; son derece merhamet ve şefkat sahibi.
Mâlikü’l-Mülk: Kâinatın, canlı, cansız; küçük büyük içindekilerin ezelden ebede tek gerçek sahibi ve mutlak hâkimi.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: