Kendini Tanıyan Allahını Tanır

Allahın yarattığı bütün varlıklar hiç kusursuz. İnsanın yaptıkları öyle değildir, yapılmış şeklinden daha iyi de yapılabilir daha kötüde.

Hele eşrefi mahluk olan insana bir göz atsak her aza ve cevarihine bakınca hayran kalmamak mümkün değildir. Bu sebepten Peygamberimiz a.s.m. hadisi şeriflerinde: “Kendini tanıyan Allahını tanır.” Buyurmuşlardır. Bununla beraber bu gafil insanların çoğu Allah’ını gösteren bu kadar delilleri görmemezlikten gelip inkâra sapabiliyor. Halbuki Dünyadan yaşayanlardan herhangi biri:  Kaza neticesinde gözlerini kaybetse, o  insana desen:  Sana sapa sağlam gözler versem beş vakit namazını kılarmısın? Kılmam diyen olurmu? Asla ve kat’a olmaz değimli? Peki Yalnız gözleri değil insanın vücudundaki bütün azaları sapa sağlam olan insanların çoğu niye namaz kılmaz?

Bu insanları yoktan var eden yaratıcılarına karşı gelmek ne kadar aptallıktır değimli? Hiçkimse yanında anahta taşımıyor idrarını atacağı zaman açsın. Ve kendi kapanıyor hiç sızıntı yapmadan. Lehimciler ve su tesisatçıları işini suyla denemeden güvenemez. İnsanın içi pis kokuyla dolu olduğu halde koku dışa çıkmıyor, mecliste hiç kimseyi rahatsız etmiyor. İnsanı 50 santimde 5 metrede yapmamış normal bir ölçüde. 20×20 bir yüz milyarlarca insan hiç biri diğerine benzemiyor.

Allaha isyan edenlerin önlerinde ebedi bir cehennem olduğunu bu herifler niye görmüyorlar? Bir milyon karede sekiz milyon hücrenin tek bir  tanesinden yaratılan   bu insanların yüzüne bakarken, acaba onunda  mı gözleri, kulakları, elleri,  ayakları ve öteki azaları ötekilerin gibi aynı yerdemi? Niye şüphe etmiyoruz? Her büyükten büyük olan Allah celle şanuhunun  yaptıklarında hata olmaz diye, Kendisinden hiç şüphe etmediğimizdendir ve bütün dünyadaki insanların yaratıcısı Allahtan başkası olamayacağından biz imanlı kimseler, asla ve kat’a şüphe etmediğimizden dir o hal.  Her nekadar dinimiz bizi sü’i zandan men edip her şeye hüsnü zanla bakmaya emrediyor ama. On lira yerine yüz lirası alınamayan bu namaz kılmayan  insanlara nasıl bakacağız?

Hem hiç kimseye onun ününde dikilen ölümünü inkâr ettiremediğin halde, inkarcıların  ölümünden sonra ebedi cehennem olduğu halde, günahkâr  her insanın önünde  de günahlarını temizleyinceye kadar dahi cehennem ateşinde yanmak var. Bunlara inanıp  ta yapmayanlara mü’min demek te aklımız müsaade etmiyor. Bizim imanımızdan gelen yalınız bu: Onlara Allah hidayet versin diyeceğiz ve bunları Allahın rahmetine havale edeceyiz.

Bunu da  unutmayalım ki: Nasıl ki Hırstiyan ve Katolikler Müslümanlara benzememeye çok dikkat ederler. Bu sebepten onlar Müslümanlara benzememek için kendilerine  özel kıyafatler yapıp taşırlar. Fötr, kasket ve zünnar. Fötr haç manasında dır. Kasket ise benim kafam Müslümanların ki gibi  secdeye gitmez manasında dır. Zünnar da 20 santim gibi eninde bir kuşak bellerine bağlarlar belli olsun ki onlar Müslümanlar gibi Ruku’a varmazlar. Evet Türkiyemizin halkı İslam kıyafeti namaz kılarken takkeleri devamlı takamıyor ama şapkadan kurtulduğu için çoğunluk baş açık geziyor ve Türkiyedeki Müslümanları taklid ederek  çok başka devletlerde yaşayan Müslümanlarda baş açık geziyor. Halbuki Peygamberimiz a.s.mı hiç kimse baş açık görememiştir. Kız ve hanımlarımız yarım çıplak gezdikleri için,  Makedonyada Gostivar şehrinin kilisesinde papaz oranın hanımlarını toplamış ve onlara: Siz daha önce tanınmanız için açık saçıklığınızla Müslümanlardan farklı görünüşte idiniz. Şimdi madem Müslüman hanımlar açık saçıklıkta sizi geçtiler. Şimdi boynunuza bari birer haç asın kı Müslüman olmadığınız farklı olsun. Peygamberimiz a.s.m da hadisi şerifinde: “Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhüm”  ( Bir Müslüman başka dinden birine benzer ise, ahrette o onlarla haşir olur)  buyurmuşlardır.  Bu sebepten ötürü İskilipli Atuf Efendi Türkiye’de  daha şapka kanunu çıkmadan, bu hadisi şerifi açıklayan kitap yazdığı için onu idam etmişler. Mahkemede hakim Hocaya: Hoca bu bir bez parçasıdır sen kalbine bak deyince, Hoca cevapsız bırakır mı, Hoca hakime sen dayandığın bayrakta bir bez parçasıdır haydi yırt bakalım demiş ve Hoca ilave etmiş: Bir denizci subayı Türk gemisine Türk bayrağı yerine Yunan bayrağını as sa siz ona ne yaparsınız. Demiş ve Hakimi susturmuş. Hoca daha bir defa müdafa ya hakkı varmış, Rüyada Peygamberimiz  a.s.m.Hocaya bana gelmek istemiyor musun demiş ve Hoca hakkı olan müdafaayı terk edip mudafaaya  gitmemiş ve idam edilmiş

Şapkanınn açıklamasını Bediüzzaman hazretleri iki yerde açıklıyor:

1-Beşinci Şuada  diyor birine şapka zorla giydirilir ise kâfir olmaz. Yani zorlama olmadan giyenler kâfir olur

2-Şeyhül İslam Zembilli Ali Efendinin ifadesini açıklıyor, Şeyhül İslame demiş: “ Bir Müslüman başına şapkayı şaka ile de koysa Kâfir olur.

Abdülkadir Haktanır

www.Nurnet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: