Koronavirüs ile imtihanımız

Bu dünyanın ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil olmadığı, insanların imtihan için bu dünyaya muvakkaten gönderildiği, bu dünya hayatında onların karşılaştığı her halin onlar için bir *”imtihan sorusu”* ve o haller karşısındaki düşünüş, yorumlayış ve davranışlarının da o “imtihan sorusuna cevapları olduğu, her insanın bu dünya imtihanının neticesinin, “dünyevî ölüm”leri sonunda gidecekleri “ebedî âhiret hayatlarında” görüleceği; Kur’an âyetleri, Peygamberimiz’in (asm) hadisleri ve bunları kaynak alan yazılı ve sözlü tebliğlerde açıkça bildirilmektedir.
Meselâ: Kur’an- ı Kerîm’de, Mülk Sûresi’nin ilk âyetleri (mealen) şöyledir:
“1. Mutlak hükümranlık yalnız kendisinde olan Allah ne yücedir! O, her şeye kâdirdir!
2. O (Allah), hanginizin daha iyi amelde bulunacağını imtihan etmek için, ölümü ve hayatı yarattı. O güçlüdür, bağışlayandır.”
İnsanların dünyada birbirlerine yaptıkları imtihanlarda imtihan olanların defter-kitap açıp, imtihanı yapana veya ayni imtihanı olan diğerlerine imtihan sorusunun cevabını sorup, kopya çekip imtihan sorularını cevaplandırmaya çalışması “kesinlikle yasak” olmasına rağmen; onların Allah tarafından yapılan “dünya imtihanlarında” bunların tümü “kesinlikle serbest” ve hattâ “ısrarla tavsiye de edilen”dir.
Hem de bu imtihanı kazanmanın faydası, insanların birbirleri arasındaki imtihanları kazanmanın faydasıyla da asla kıyas edilemeyecek kadar büyüktür: EBEDÎ CENNET VE ONUN NİMETLERİ…
 
“Bu en mühim dünya imtihanımızda” karşılaştığımız her hâlin “bize sorulmuş bir imtihan sorusu” olduğunu düşünüp; o hâl karşısındaki düşünüş, yorumlayış ve davranışımızla “doğru cevap” verebiliyor muyuz?
—————————————————————————————————————————————————
NOT: Halen bütün dünya halkının gündeminde olan “korona virüs salgını” da, Allah’ın bu“dünya imtihanımızda” bize mühim bir sorusudur. Allah muvaffak etsin. Âmin.
Prof. Dr. Mustafa Nutku

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: