Mübarek Berat Gecesi Tebriği

Pek Aziz ve Muhterem kardeşim! Cenabu Hakka hadsız şükür olsun ki bizleri Kendisine âbd Habibine ümmet, Kur’ana talebe eyledi ve bu hal üzere verdıği emanetini alıncaya kadar bizleri muhafaza eylesin Amin.

Biz âcizu fakirleri Âlemlere Rahmet olarak gönderilen bir Peygambere ümmet eyledıği için ne kadar şükretsek azdır. Çünkü O Zat a.s.m. olmasaydı 1300.000 çeşit mahlukatın tepesine çıkamazdık. Bu dünyaya gelmenin ana gayesini öğrenemezdik, ağlayanlardan olup gülemezdik. Hiçlik derelerinde yuvarlanma inancı içerisinde yuvarlanıp gidecektik. Önümüzde bizlere vaad olunan sonsuz mutlulukları görüp kalp pasımızı silemezdik. Onun vasıtasıyla Kur’anın ahkamını öğrenip, nefis şeytan ve iki ayaklı şeytanların şerrinden kurtulma ümidini elde edemezdik. Yani O zat a.s.m. olmasa idi Eflak olmayacaktı, insanın önü bukadar nimetle dolmayacaktı, dünyamız olmayacaktı insane olmayacaktı.

Delil mi istersin işte:“ Levlake levlake lema halektül eflak” ( Sen a.s.m. olmasa idin Eflaki yaratmazdım) Hadisi kudsisi te’yid ediyor. İşte bulunduğumuz Mübarek Üçaylardaki mübarek Regaib gecesini geçirdik, İnşaallah ellerimiz boş dönmemiştir. Ondan sonraki Mübarek Gecelerden olan Mirac Gecesi idi, İnşaallah O mübarek gecede de ellerimiz boş dönmemiştir.

Allah Mirac Gecesinde O Zat’ı mümareki Ümmetinin isteklerini yerine getirmek için, dertlerini dinlemek için ve kullarına gaybi alemlerden haber verdirip, Nelerden razı olup nelerden olmadığını bildirmek için Cenabu Hak Mî’rac gibi uruci Subhaniyesine O Zati a.s.mı.da’vet edip Saâdeti ebediyeyi kazanma yollarıni yine O Mübarek Zatla a.s.m. bizlere talim eylemiş, Ve Hadisi şerifte: „Recep Allahın Ayı, Şaban Benim ayım, Ramazan ayıda Ümmetimin ayıdır müjdesini vermesi, Bu mümarek üç aylar ve içerisinde bulunan mübarek geceler biz günahkarlara büyük hazineler teşkil etmektedir.

İşte Bulunduğumuz bu Mübarek Geceye Berat Gecesi namı verilmektedir. Beratın manası mahkemede suçsuz kurtulma manasını taşır Allah cümle Ümmeti Muhammedi Afvına mazhar eyleyip bu mübarek geceye nail olduğumuzun sevinci içerisınde olup, sizlerinde bu mübarek gecenızi tebrik ve tes’îd ederken bütün Alemi İslama vesile’i rahmet olmasıni temenni ve niyaz ederim, zalımların pençesi altinda inim inim inleyen din kardeşlerimize dahi bu mübarek gece vesile’i necat olmaları için O Kudreti Sonsuz olan Allahımıza el açıp yalvaralım bu mübarek gece hürmetine ve Aleyhissalatu vesselam hürmetine dualarımız Kabul olur İnşaâllah. Çünki hem rahmet hemde “Güzel ahlaki tamamlamak için gönderilen”

Berat Gecesi Namazı –I

Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz ; yüz rekattır. Bu namazın her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin defa ihlas süresini okumuş olur.
Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanamayacak kadarda çok sevabı vardır.

Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh’den gelen rivayete göre:
“Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: “Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Teala’nın mağfiretidir.

Berat Gecesi Namazı -II
Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır.
Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.
Ikinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. Ilk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar…
Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu Anhum’a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.
-“Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende
-“En iyisini, Allah ve Resulü bilir.” Dedim. Şöyle buyurdu:
-“Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin”?
-“Olur” dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:
“Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem…”
Sonra kendisine sordum: “Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: “Sen onları öğrenebildin mi”? Bu sorusuna karşılık: “Evet” deyince, şöyle buyurdu:
“Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret.”

Sizi Allah için seven size dua edip sizden dua bekleyen kardeşiniz

Abdülkadir HAKTANIR

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: