Müslüman’lar İslamı Yaşadıkları Zaman, Görün Nasıl İlerlemişler!

Burada ilim adamlarının yalınız isimleri ve mesleklerini Kardeşimiz Şaban Döğer Beyin, İLİM ÖNCÜLERİ ANSİKLOPEDİSİNDEN ALINMIŞTIR. Merak edenler ansiklopediye müracaat edebilirler.

1) Abdurrahman es-Sufi [903-986]

Büyük İslam astronomlarındandır. Sabit yıldızlarla ilgili yıldız kataloguyla tanınır.

            ***

2) Sistem mühendisliğin öncüsü

Ahmed bin Musa [9.yüz yılında yaşamış]

                        ***

3) 1000 sene önce kanser ameliyatı yapan cerrah

Ali Bin Abbas [?-994]

                        ***

4) Ortaçağın en büyük göz doktoru

Ali bin İsa [?-1039]

                        ***

5) Batıya tedavi metotlarını öğreten doktor :

Ali bin Rıdvan [998-1067]

                        ***

6) Yaşadığı yüzyılın Baldamyus’u

Ali Kuşçu [?-1474]

                        ***

7)Dünyanın en meşhur yirmi astronomundan biri

Battânî [858-929]

8) Çağının en büyük tarihçilerinden

Belâzürî [?-892]

                        ***

9) Dünyanın döndüğünü 900 sene evvel ortaya atan dâhî bilgin

Beyruni [973-1051]

10) Copernicus’e yol açan bilgin

Bitrucî [XIII,yüzyıl]

                        ***

11) Modern azimut kadranıyla tanınan Endülüslü astronom:

Cabir bin Eflah [?-? 1150]

                        ***

12) Atom bombası fikrini ilk defa ortaya atan ve “Kimya’nın babası” büyük dâhî: Cabir Bin Hayam [721-? 805]

                        ***

13) Zooloji ilminin öncülerinden:

Cahiz [776-869]

                        ***

14) Ünlü Osmanlı Tarihçesi:

Cevdet Paşa

(Ahmed Cevdet Paşa) [1776-1869]

                        ***

15) Otomatik sistemin öncülerinden büyük mühendis

Cezerî [1136-1206]

16) Yeni Caminin Mimarı

Davud Ağa [?-1598]

17) Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisi yazan bilgin:

Demiri [1349-1405]

                        ***

18) Eseri yüzyıllarca okunan botanikçi bilgin:

Dinâverî [815-895]

                        ***

19) Avrupa’ya matematiği öğreten İslam bilginlerinden

Ebû Kâmil Şuca [?-951]

                        ***

20) Tarihçi ve coğrafyacı:

Ebûl Fidâ [1271-1331]

                        ***

21) Trigonometriye tanjant, sekant ve kosekant’ı insanlığa kazandıran matematikçi

Ebu’l Vefa [940-998]

                        ***

22) Med – cezir (gel-git) olayını ilk defa keşfeden bilgin:

Ebû Ma’ser [?785-886]

                        ***

23) İlk coğrafya atlası hazırlayan bilginlerden:

Ebû Zeyd el-Behli [?-934]

                        ***

24) Büyük Türk seyyahı ve yazarı:

Evliya Çelebi [1611-1682]

                        ***

25) Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklayan bilgin

Fârâbî [870-950]

                        ***

26) Havan topunu icâd eden padişah

Fatih Sultan Mehmet [1432-1481]

                        ***

27) 12 asır öner, ilk kağıt fabrikasını kuran idareci

Fazıl bin Halid [766-?]

                        ***

28) Ekliptik eğitimi ilk defa tesbit eden astronom

Fergânî [850-895)

                        ***

29) Ondalık sistem hakkında ilk eser veren matematikçi:

Gıyasüddin Cemşid [?-1429]

                        ***

30) Tanjantı ilk kullanan matematikçilerden

Habeş El-Hâsib [?-? 864]

                        ***

31) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebir’i öğreten bilgin

Hârizmî [780-850]

                        ***

32) Dünyanın çevresini ölçen üç kardeşten biri

Hasan bin Musa [9.yüzyılında yaşamış]

                        ***

33) Yer çekim ve teraziklerle ilgili izahlar yapan bilgin

Hâzinî [11.YY sonu -12.YY başı]

                        ***

34) Önde gelen Osmanlı tarihçilerinden

Hoca Sadeddin [1536-1599]

                        ***

35) Fermat teoremini, Fermat’tan 700 yıl önce gösteren matematikçi

Hocendî [?-1000]

                        ***

36) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin

Huneyn bin İshak [809-873]

                        ***

37) Büyük İslam tarihçlerinden

İbni Asâkir [1105-1776]

                        ***

38) Tarım alanında Ortadoğu boyunca kendini kabul ettiren bilgin

İbni Avvam [12.yüzyılında yaşamış]

                        ***

39) 29 sene ülke ülke, kıt’a kıt’a dolaşan büyük seyyah

İbni Battuta [1304-1369]

                        ***

40) Ortadoğunun en büyük botanikçisi ve eczacısı

İbni Baytar [1190-1248]

                        ***

41) İslam dünyasının en büyük tarihçilerinden

İbni Cerir Et-Taberî [839-923]

                  ***

42) Dünyaca Tıbbın Babası kabul edilen İbni Sina. Ciddi sahip çıkmak için Batılılar adını değiştirmişler ve AVİ KENNA yapmışlar

                       ***

Burada görebilirsiniz: Müslümanlar ne zaman İslamiyet’i yaşamışlar her umuru hususta ilerlemişler, ne zaman dinden uzak bir hayat yaşamaya başlamışlar gerilemişler ve Frenklerden dilenmeye başlamışlar Halbuki Fenni buluşların % 60 şını Müslümanlar bulmuşlar. Biz BATI BATI dediğimiz zaman geriledik İnşaAlla gene ilerleyeceyiz. Çünkü baştakilerimiz Allahı anmaya başladı Kur’an okumaya başladı. İşe başlarken BESMELE çekmeye başladılar ELHAMDÜLİL-LAH

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

1 tane yorum yapılmış

  1. erdem dedi ki:

    Allah razı olsun,asırların gerçeğine … çok güzel ve özel bir yaklaşım Bazı tabir ve kelimelerin yazılışlarında yanlışlıklar var gözden kaçmış olabilir düzeltilirse sevinirim TRT televizyonunlarında bir ilim adamımız geçtiğimiz günlerde islam alimlerinin neredeyse bugünkü ölçüleri ile dünya haritasını asırlar önce çizdiklerinişKristof kolombdan çok önce amerikayı keşfettiklerini bir kurum yetkilisi ve profesör olarak ısbat etmişlerdi. Ecdadımız yakın geçmişte negüzel ilmi çalışmalar yapmışlar. Bizlerde o ecdadın torunlarıyız . İnşaallah ecdadımıza layık nesiller oluruz. Yeterki iman ve islamiyetimizi yaşayalım.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: