On beş temmuz gecesi, silinmez tarihimiz

Dört sene oldu, müthiş bir savaşa tekme vurduk,
Vatan ve Sayın Liderimizi, kurtulmuş olduk,
Vatanımıza kast edenlere, dim dik durduk,
Yalnız Allahın yardımıyla, selamet bulduk.

Münafık Feto, bu vatana darbe kolay sandı,
Onun o sahtekâr fikrine, çok kimse aldandı,
Ona aldanan birçok kimse, diri diri yandı,
Allah Müminlerle, Vatanla Reisi kurtardı.

Ummadığımız kimseler, Zalıma aldandılar,
Bu Zalım güruh, kendilerini haklı sandılar,
Eli kanlı Fetocular, bunu hiç ummadılar,
Fakat o sebeptir, bir çoğu ağır cezalandılar.

Nasıl bir darbeye mazhar olduk, herkes şaşırdı,
Uçaklar bombardımanlar, her tarafta çatırdı,
Halk Umulmadık münafığın, şerrine çarpıldı,
Müslümanların gayreti, darbeden kurtardı,

Gece yarısı İmanlı halk, sokağa döküldü,
Halktan beklenmeyen cesaret, bu hileyi dürdü,
Vatanı için, çok kimse canını verip öldü,
Halktan gelen gayret, bizi galip edip güldürdü.

Çünkü düşmanın oyununa gelenler, durduruldu,
İmanlı vatandaşlar karşısında, tankta durdu,
Feto, İmanlılar tarafından, kalpten vuruldu,
Sonunda, Mütecavizlerin hepsi mağlup oldu.

Evlatsız olur ama, vatansız yaşanmaz derdik,
Vatanı kurtarmak için, canları perde ettik,
İki bin küsur gazi, ve iki yüz elli şehit verdik,
Rabbin yardımıyla, bu savaşla, hedefe erdik.

Kandırılanlardan, komutan ile asker de var,
Aldanarak o zalıma güruha, oldular yar,
Sonra burası onlara, fazlasıyla oldu dar,
Çünkü onlardan bir çoğu, ağır cazalandılar.

Hainlerin hedefinde, Cumhurbaşkanımız var,
Çünkü Müslümanlar, onun işlerine şak şak lar,
Hareketlerinden, bütün Müslümalar memnunlar,
İç ve dışteki din düşmanları ona düşmanlar.

Düşmanları kovmak için, kadın erkek demedik,
Vatan için, tüm imanlı Türkler, elele verdik,
Kurtulmak için bizler, ortaya canımızı serdik,
Bununla, umduğumuz Hedefi biz elde ettik.

Allah her halukârda, bu millete yardım eder,
Çünkü İslamiyet birkaç asır, yaşanmış bir yer,
Son asırda bizi kirletti, hain ecnebiler,
İmanlıya vatanını korumak, büyük hüner,

İç ve dış düşmanlar, bize yaptılar çok zarar,
Şerler def olur, bizler imanda kıldıkmı karar,
İçteki dessaslarda, fazlasıyla hilekâr var,
Allaha dayananlara, Rabbin Rahmetidir yar.

Ey Âlem-i ervahtan gelen, cesur yolcu ilerle,
İman esaslarına, asla şüphe etmeyenlerle,
Kur’andan sağlam iman dersi alan, Mü’minlerle,
İman sebep olur, tevfiki İlahi gelir senle…

Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: