Rusya’da Nur Talebelerine Uygulanan Baskılar AGIT Zirvesinde Dile Getirildi (Güncellendi)

AGIT.zirvesi.3RİSALE-İ NUR TALEBELERİNE UYGULANAN BASKILAR

AGİT( Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) toplantısı 23 Eylül-4 Ekim 2013 tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Warşova’da icra edildi. Toplantıya 35 üye ülkeden ve sivil toplum kuruluşlarından  üst düzey çok sayıda temsilci iştirak etti. Ülkemizden zirveye katılan heyette; Suffa Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Şemsettin Türkan, İstanbul İlim Kültür Vakfı icra heyeti başkanı Prof.Dr.Faris Kaya, Rusya Müslüman Haklarını Koruma ve Din İşleri Kurulundan  Dr.Sergey Mikhailov yer aldılar. Heyet tarafından toplantıda iki bildiri sunuldu. ( Metinler aşağıdadır ) Gerek Rusya ve gerekse katılımcı diğer ülkelerin temsilcileriyle yapılan  görüşmelerde Rusya’da süregelen baskı ve tutuklamaların sona ermesi gerektiği anlatıldı. Son dönemlerde Rusya’daki Risale-i Nur talebeleri üzerinde bir kısım yanlış bilgi ve yorumlamaların etkisiyle artan baskı ve tutuklamaların ilk kez böylesine önemli bir toplantıda dile getirilmiş olmasının; Rusya Hükümeti nezdinde tekrar değerlendirilip, haksız muamelelerin sona erdirilmesine katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.

AGIT.zirvesi.2

Prof.Dr. Faris Kaya, T.C. Varşova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan, Şemsettin Türkan

AGİT; 55 Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada’nın üye olduğu konusunda oldukça etkili olan bir uluslar arası organizasyondur. AGİT’in temelini oluşturan Helsinki Nihai Senedinde; katılımcı devletlerin karşılıklı ilişkilerinde izleyecekleri temel ilkeler yer alır.  Bunların başında devletlerin egemen eşitliği, sınırların dokunulmazlığı, içişlerine karışmama, toprak bütünlüğüne ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı yer almaktadır. İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygının, güvenliğin de bir unsuru haline getirilmesi, Sovyetler Birliği’nin  ve komünist sistemin çözülmesinde etkili bir araç olmuştur. Rusya ve dağılan Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkeler bu teşkilata üyedir..

AGIT.zirvesi.1

AGİT toplantısında yaşanan söz konusu gelişmeler :

TARİH: 2 EKİM ÇARŞAMBA, 2013

YER   : 2.No’lu TOPLANTI ODASI

KONU: İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ.:RUSYA’DA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ TARAFINDAN YAZILAN KURAN TEFSİRİ RİSALE-İ NUR ESERLERİNİ OKUYANLAR HAKKINDA AÇILAN DAVALAR. İSLAMİ ESER YASAKLARI.

KATILIMCI KURULUŞLAR :

1) SUFFA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (İSTANBUL,TÜRKİYE)

2) ERZURUM KÜLTÜR-EĞİTİM VAKFI(Adına İSTANBUL İLİM KÜLTÜR VAKFI)

3) MÜSLÜMAN HAKLARINI KORUMA VE DİN İŞLERİ  KURULU(MOSKOVA,RUSYA)

OTURUM DİLLERİ : İNGİLİZCE, RUSÇA

OTURUM ÖZETİ:

– DİNİ YAYIM YASAKLARI RAPORU( BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ TARAFINDAN YAZILAN KURAN TEFSİRİ RİSALE-İ NUR ÜZERİNDEKİ YASAKLAR

– RİSALE-İ NUR OKUYUCULARI HAKKINDA  DEVAM EDEN ADLİ TAKİBATLAR

–  AŞIRI UÇTA OLDUĞU İDDİA EDİLEN RİSALE-İ NUR ESERLERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

KONUŞMACILAR:

1) PROF.DR.FARİS KAYA (ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI’NDAN MUSTAFA OKUR ADINA))

2) ŞEMSETTİN TÜRKAN (SUFFA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI )

3) DR. SERGEY MIKHAILOV ( RUSYA MÜSLÜMAN HAKLARINI KORUMA VE DİN İŞLERİ  KURULU)

AGIT.zirvesi.4

AGİT(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Konferansı)’nda yapılan konuşma:

Şemsettin TÜRKAN

Suffa Vakfı, İstanbul, Türkiye

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI ile ilgili olarak VE TERÖRİZM MÜCADELE hususunda bazı iyi bilinen isimleri size hatırlatmak istiyorum:

“AleksandrePuskin”,“Anton Çehov”, “Maksim Gorki”, “Dostoyevski”, “Tolstoy”, “Mahatma Gandi”, “Nelson Mandela”, venihayet  Türkiye’den bir isim:“Bediüzzaman Said Nursî”…

Onlar ”Barış ve Huzurun” temsilcileri olmuş insanlar! …

Bunların hiçbiri anarşi, şiddet veya terörün yanında ya da destekçisi olmadılar…

Said Nursi;  İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince, Rusça ve 50’den fazla dile çevrilen 130 kitaptan oluşan “Risale-i Nur Külliyatı” adlı kitap setinin yazarıdır.

O der ki:  “Bizim düşmanlarımız CEHALET, YOKSULLUK ve BÖLÜNMÜŞLÜK’tür!

“Bu düşmanlara karşı;EĞİTİM, SANAT-TEKNOLOJİ ve DAYANIŞMA ile mücadele edeceğiz!”

O, bütün ömrünü gazetelere kitaplar kaleme alıp makaleler yayınlayarak, çağdaş medeniyetle beraber, düşündüren ve insani değerleri güçlendirerek öğreten, insanlığın eğitimi ve huzuru için hayatını geçiren istisna bir şahsiyetti!

İşte tam da burada bu konuya odaklanmamın bir sebebini size açıklıyorum:

“MAALESEF, BU İNSANLARI BARIŞA VE HUZURA YÖNELTEN YAZARIN ESERLERİ  RUSYA’DA YASAKLANMIŞ BULUNMAKTADIR!”

Yanlış duymadınız; Bu eserler Rusya’da yasaklanmış durumdadır!” Bu durum kesinlikle insan haklarına aykırıdır!

BSN’nin eserlerini  okuyan ve bu ekolü takip eden insanlar ırk, renk, dil, din ve kültür farklılıklarını zenginlik olarak gören, kesinlikle şiddet ve terör fikrine karşı çıkan oldukça yüksek düzeyde saygı görmekte olan kimselerdir.

Birçok önde gelen yazar Risale-i Nur eserlerini bir kültürel ve edebi değer olarak referans göstermiştir. Evrensel ahlaki değerleri, insan olmanın anlam ve sırlarını gösteren Risale-i Nur külliyatı dünyanın muhtelif yerlerinde çok farklı kuşak ve coğrafyalardan milyonlarca insanın dikkatini çekmiştir.

Yakın bir zamanda hatta geçen hafta sonunda İstanbul’da Risale-i Nur ve Bediüzzaman üzerine yapılan bir uluslararası sempozyum yapıldı! Üç gün süren bu toplantıya 50’yi aşkın ülkeden farklı inançlara mensup 100’ü aşkın akademisyen ile 20.000 kişi kadar dinleyici iştirak ettiler.

BU HAREKET SİYASİ ÖRGÜT DEĞİLDİR!

Dünyanın çeşitli üniversitelerinde Risale-i Nur hakkında çok sayıda akademik çalışma yapılmış olup pek çok çalışma halen devam etmektedir. Risale-i Nur hareketi, siyasi bir örgüt olmayıp, hiç bir yasadışı faaliyet ve aşırılık yanlısı eylem taraftarı değildir. Bu kitapları okuyan insanlardan hiç birisi dünyanın hiçbir yerinde asayişi ihlal eden bir duruma sebebiyet vermemişlerdir. Herhangi bir siyasi hareket ya da grupla hiçbir ilişkileri yoktur. Bu durum, mahkemelerde ve akademik tüm çalışmalarda çok iyi bilinen bir gerçek haline gelmiştir. Sadece inanç, moral değerler ve insanlığın ahlaki yönlerini güçlendirmek hedefli eserlerdir. Risale-i Nur talebelerinin hiçbir dünyevi hedefleri de yoktur.

Bediüzzaman her zaman barış ve demokrasiyi vurgulamıştır. İnsan hakları, demokratik özgürlük ve adalet onun en güçlü mesajı haline gelmiştir.

RİSALE- NUR KÜLLİYATI NEFRET YERİNE İNSANLIĞA BARIŞ VE SEVGİ MESAJLARI VERMEKTEDİR!…

Risale-i Nur tüm milletlerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini müdafaa eder… Bu kitapların ana teması, insanları eğitmek ve ne olursa olsun toplumlarda cehaleti azaltmaktır.

Durum böylesine açık iken Risale-i Nurun diğer bazı kitaplarla ve bazı diğer radikal, aşırı ve şiddet yanlısı gruplar ile karıştırılması çok talihsiz bir durumdur.

Özetle, “aşırılık”, “terörizm”, “şiddet” ve “rejimi değiştirmek” şeklindeki iddialar asla kabul edilemez! Aksine, Risale-i Nur kamu güvenliğini güçlendirmeyi asayişi muhafaza etmeyi amaçlamakta, terör ve kaosa meyilli her türlü niyeti ortadan kaldırır.

SONUÇ: RUS ADALETİNDEN UMUDUMUZ …

Tamamen bilimsel ve etik öğretime dayanan bir eser külliyatı olan Risale-i Nur kitapları hakkında Rusya’da mevcut bulunan ve yanlış anlamalarla yapılan yasaklama kararının tekrar gözden geçirilerek bir an evvel gerçeklerin anlaşılmasını Rus hükümetinden bekliyoruz.

Rus Yargısında oluşan Risale-i Nur kitapları ve okuyucuları üzerindeki radikalizm, aşırılık, anarşi ve terör gibi fevkalade yanlış ve haksız ithamları ortadan kaldıracak bir kararı en kısa zamanda alacaklarına inanıyorum. Rus Mahkemelerinin adil bir karar vermelerini ve tamamen ahlak temelli olan bu eser külliyatı üzerindeki kararlarını güçlü adalet sisteminin bir gereği olarak kendilerinden bekliyoruz.

Teşekkür ederim.

Duyuru:

Bugün saat 18:00 de 2 Nolu salonda daha geniş bilgilendirme için bir Yan Etkinlik olacaktır.Tüm delegeleri daha fazla bilgi için katılmaya davet ediyoruz.

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: