Şer Nedir?

Allah’ın hoşnut olmadığı, gayri meşru işlerde kişinin cezaya müstahak olacağı davranışlara şer denir. Allah asla kulların kötü işleri yapmalarından hoşnut değildir. Allah hayrı yarattığı gibi şerri de yaratır. Amma şerde rızası yoktur. Kur’an’ı Kerimde mealen şöyle buyurur: “Sizleri şer ve hayır ile imtihan etmek için deniyoruz ve sonunda bize döndürüleceksiniz”1 Suç işlemek şerdir. Suçluyu hapse atmak veya cezalandırmak suç değildir.

Cenabi Allah,(cc) insanı imtihan etmek üzere dünyaya göndermiştir. Nasıl Rahman ve Rahim ismi güzelse, Kahhar ismi de öyle güzeldir. İrade, kudret ve tasarruf tamamen O’nundur.

Bediüzzaman hazretleri, konu ile alakalı şöyle diyor: “… Rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve o hikmet ve adalete iman ve ubûdiyetle tevfik-i hareket eden mü’minleri taltif etmesin? Ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri te’dip etmesin?” 2

Bazen olur ki, bir edepsizin yüzünden Kahhar ismi, küre-i arzı hiddete getirerek, afet ve zelzele gibi belâlarla o zalimi tecziye eder. Afet umumu olduğu için; Allah, masum insanları da rahmetiyle mükâfatlandırır.

Bir edepsizin cinayeti ile küre-i arz nasıl hiddete gelebilir: Örneğin çok büyük ve hassas bir terazi düşünelim, terazinin iki kefesine aynı ağırlıkta iki dağ bırakılsın, küçük bir ceviz tanesi terazinin bir kefesine atılırsa, dağın biri göğe; diğeri zemine iner. İşte küçük bir ceviz nasıl bir dağın dengesini boza biliyorsa; cismi küçük cürmü ve şeri büyük olan bir insan-ı necisin yüzünden de dünya hiddete gelebilir ve bir afete sebep olabilir.

Bediüzzaman, “…Ve keza, insan vücut, icat, hayır, ef’al cihetiyle pek küçük, nakıs olmakla karıncadan, arıdan edna, örümcekten daha zayıftır. Fakat adem, tahrip, şer, infial cihetiyle semavat, arz cibalden daha büyüktür. Meselâ, hasenat yaptığı zaman, habbe habbe yapar; seyyiat yaparsa, kubbe kubbe yapar. Evet, meselâ küfür seyyiesi bütün mevcudatı tahkir eder, kıymetten düşürür.”3

Bugünkü insanların başlarına gelen musibetler, yaptıkları suç ve şerlerinin neticesi değil midir? Meselâ: Beş sene önce Mardin’in Bilge köyünde, çoluk çocuk demeden kırk iki masum insanın öldürülmesi, Suriye’de, Irak’ta ve Ortadoğu’nun genelinde işlenen vahşetlerin tamamı Cenab-i Allah’ın rızasına muhâlif suçlar ve şerler değil mi?

Bediüzzaman, “…Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete lâyık binden biri, insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. Ehl-i dalâletin çoğu ceza almadan, ehl-i hidayetin de çoğu mükâfat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir Mahkeme-i Kübrâya, bir saadet-i uzmâya bırakılıyor.” 4

İnsanlar yaptıkları kötülüklerin bir kısmına, ahiretteki verilecek tam karşılıklarından ayrı olarak bu dünyada da ceza ve azab görürler. “Başınıza gelen her müsîbet, kendi ellerinizle işleyip kazandığınız günahlar yüzündendir.”5

Yüce Allah’ın ahirette kâfirler ve günahkârlara vereceği cezalar da adalet ve hayırdır. Çünkü cezalar lâyık olan ve hak edenlere verilir.

Rüstem Garzanlı

www.NurNet.org

12.09.2014

KAYNAK :

1-El-Enbiya, 21/35

2-Sözler, 3. Hakikat,

3-Mesnevi-i nuriye

4. Sözler, 3.Hakikat,

5-Eş-Şurâ, 42/31

Sende yorum yazabilirsin