Sonsuz hayatı kaybetmemek için

Bunu biliyoruz ki siyasette yalan karışır, bunun için, biz siyasetten uzak duruyoruz ama derslerimisde hiç bir zaman siyasetten bahis etmeyiz. Biz seçim günü siyasetimizi ortaya koyarız. Oyumuzu, imansız birine vermek, başımıza bir dinsizi getirmeye kat’iyyen taraftar olamayız. Evet, kendinizi ve milletinizi severseniz başınıza imanlıyı seçip idarenin başına onun gelmesi için gayret ederiz.

Bediüzzaman hazretleri: “Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allaha sığınırım” dediği halde: Aday olan imanlı biri varken imansıza oy verilmez hükmünü: Adnan Menderese oyunu verirken elini kaldırarak görün ben reyimi kime atıyorum işareti ile bildirmiştir. Eserlerinin bir yerinde öyle diyor: “İman insanı insan eder belki insanı sultan eder. Küfür ise İnsanı canavar bir hayvan eder… Başka bir yerde diyor: “1000 tane Müslümanı 10 tane kafirden daha kolay idare edersiniz.

Çünkü müslüman bilir ki onun yaptıklarını her zaman Allah ve melekleri kontrol ederler. “İnsanların dünyada zerre kadar yaptıkları hayrı orada görecektirler, yaptıkları zerre kadar şerri de orada görecektirler.” Zilzal ayet 7. Yapılanların karşılığını insan, ya sonsuz mutluluk yeri olan cennette alacak, veya azap, işkence ve ateşte yanma yeri olan cehennem de yanma yerinde, dünyada yaptıklarının karşılığını alacaklar.

“Madem ki, o hesap gününde hayatımızın hesabını vereceğiz. o zaman bilmeliyiz ki imanlı insandan kötülük gelmez. maneviyata inanmayıp yalnız maddi menfaatini düşünen kimseden hayır gelmez. O öz kardeşini de menfaatı işin sever. Menfatı bittiği yerdede sevgi de biter.

Ben o sonsuz hayat olan cennetteki mutluluğu kaybetmemeleri için tüm vatandaşlarıma dua ederim. Allah korusun cenneti kazanmazsak, sonsuz bir hayatta cehennem ateşinde yanmak var. Aklı yerinde olan kimse bunun aksine hareket edebilirmi? Bunu ben demiyorum. Her şeyi yoktan var eden Allah diyor. Yanı insan makinesinin kullanma kılavuzu olan, Kuran’da Allah diyor.

Evet ehli insaf müslümanları hayrette bırakıyor Türkiye’mizdeki çıplak hanım kardeşlerin o kötü halleri! Onların o halleri, genç erkekler için müthiş bir silahtır. Toprağı şehit kanıyla yoğrulan bu vatanda ibadetsiz yaşayan kız ve erkekler, cehenneme odun olmak için, hiç çekinmeden, korkmadan, o yolda hayat sürdürüyorlar. Her ne kadar onların üzerinde ebeveyn ve okulun büyük te’siri var. Onlara lazım olan terbiyeyi vermediler. Fakat mademki bu evlatların akılları çalışıyor! Bunlar; kendilerinin yaratanını bulmaya düşünmeden nasıl yaşarlar. Bunlardan hiçbirinin, hiç kimse 10 lira yerine yüz lirasını alamaz. O zaman bu yavrular uyanmalı dinsiz biri gibi yaşamaktan kendilerini kurtarmalı. Onların bu şimdiki hali müslüman vatandaşları çok üzüyor ve bu kız ve erkeklerin bu istikamette gitmeleri çok üzücüdür!

Sonra Allah insanın başlangıcında baba 225 milyon hücre atıyor. Halbuki bu insan tek hücreden oluyor. O babanın milyonlarca hücresi anne karnında annenin tek hücresi kendine tam lazım olanı bulması için 7-8 saat üteler ile çarpışıyor ve kendine tam uyan hücreyi buluyor ve babanın tek 1 hücresiyle annenin 1 hücresi birleşerek, anne karnında çoğalıp biraz büyünce, beslenmesi için anneye bağlanıyor ve durmadan çoğalıyor. O kadar çoğalıyor ki yüz trilyona çıkıyor.

Bu hücrede ne var, bunu din ilmiyle değil tıp ilmiyle tarif edlim. Çünkü bu gün insanların çoğu madde perest olmuş. Bir hücrede bir milyon protein, sekiz bin amino asit, beş element ve kırk bin atom, 25000 DNA molekül ve 25000 RNA molekül. Tıp ilmi diyor, bu moleküllerin insan vücudunda yaptıkları işi yazabilsek 1.000.000 sayfayı doldurur. Peki bu insanı aptal sağır kör tabiyat mı yaptı?

Avrupanın meşhur profesörlerinin 50 tanesinin “Ne için Allaha inanıyoruz”Ansiklopedisinden öğrensinler. Hatta bunların içinde meşhur Albert Ainstein de var. Buna ilave ederek gene Avrupanın 16 sı dinimizi ve peygamberimizi a.s.m nasıl övdüklerini Risale-i Nurların işaretül-icaz kitabından okusunlar. Aptal, kör, sağır tabiat yaptı. Demekten yani batıl inançtan kurtulsunlar.

Şehid dedelerin torunları bu kardeşler nasıl bakmazlar; kendi yaradılışlarına? Madem ki Allah hiçbir kıtada %30 erkek %70 kadın yaratmamış; bunun aksi de yok: Yani %70 erkek %30 kadın da yaratmamış. İnsan neslini çoğaltmak için birleşmeleri bu iki cinse zevk ve lezzeti Allah onlara vermiş. Bu iştiha ve zevki bunlara vermese idi bunlar biri diğerinin derdini sıkıntısını alır mıydılar? Asla ve kat’a.

Muhterem vatandaşlarım! Anayasası Kuranı Kerim olan ecdadımız 24 milyon km ye islam yaymışlar. İçi ve dış düşmanların birleşmesiyle bu milleti dininden koparıp Avrupa dinsizilerine benzetmişler. Yok Kuran okumayı, okutmayı yasaklamışlar, şapka kanunuyla gavura benzetmişler. Yok asırlarca aslına uygun okunan ezanı aslına uygun okunmasını yasaklamışlar. Harf inkilabıyla asırlarca kullandığımız Kuran harflerini yasaklamışlar. Erkeklerin vücutlarının örtülmesi göbeğinden diz altına kadar iken, yok biz Avrupa kültürüne uyacağız onların vücutlarının her tarafını örterek, hatta yaz sıcağında bile boyunlarını kıravatla sıkmayı mecbur ettiler. Öyle olmazsa müslümana benzersin bu olmaz.

Hanımların yüz, el, ayak hariç bütün vücütlarını örtmeleri farz iken, kötü sistem onları soyup soğana çevirmiş ve o çıplak vücutlarını silah yaparak vücutları ile erkekleri yaralıyorlar. O hale gelmişiz ki ben hacda iken araplar bana soruyorlar? Türkiyede hala müslüman var mı? Bu tahribat başka değil, şeriatla hükmeden osmanlı sisteminden kurtarmak gayesi ile iç ve dış düşmanlar birleşerek tek partili devrinde müslümanları dinen müflis yapmışlar kıyafetimizi değiştirmişler harf inkilabı yapmışlar. Hatta bunu gerçekleştirmek için iskilipli Atıf Efendinin ve çok din adamının canına kıymışlar.

O devirden gençlerin haberi olmayabilir, sorun benim gibi yaşlılara? Buraya bunu ilave edeyim! Allah insan kadar hiç bir mahluku sevmez, ama Allaha isyanımızdan: aşırı yağışlar, çatıları uçuran fırtınalar, sıklaşan zelzeleler ve saire. Bunları sakın tesadüf eseri zan etmeyin. Bunlar ya günahkarları gafletten uyandırmak için veya imansızlara bu dünyada ceza olarak meydana gelen afetler Allah tarafından cezadır.

Bütün bunlar bize yeter artık! Uyanın diyorlar! Halbuki dinimiz İslamiyet yaşandığı zaman yağmur insanlara zarar yapmak için değil; belki tam lazım olduğu zaman yağmış. Çatıları uçuracak fırtına yok, zelzeleye çok az rastlanmış. Şimdi bu şiddetli zelzeleler, çatıları uçuran fırtınalar, evlerin içlerine girecek kadar dehşetli yağmurlar, hatta gökten yağan “korona virüsleri” bütün bunlar bize ikazdan başka bir şey değil. Rastgele kat’iyyen değiller.

Allah kendi varlığını, her şeyde, ama her şeyde ispatlamış. Bediüzzaman Hazretleri Allahın varlığının delillerini ortaya sermek için yanında Kur’anı Kerimden başka kaynak kitap olmadığı halde 14 cilt kitap yazmış. Bu eserler Türkiye’mizden tabiat fikrini def ettiler. Dünyanın 60 diline tercüme edildi. Evet Allahın varlığı %99 değil % 100 olduğuna hiç şüphe yok. Madem ki bir iğne kendi kendine olmaz bir harf katipsiz olmaz, o zaman aptal sağır kör olan tabiat yarattı diyenlerin aklına şaşarım! Bu milletin birçoğu imansız kaldığından kardeşlerime dua ederken, onlara da dua eden:

Bu fakir kardeşiniz: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: