Etiket: "Ayhan Küflüoğlu"

Bilimsellik Ve ürünü olan Bilim’e; “Allah” dedirtmek, Neden Mümkün değil?

Bilimsellik Felsefesi ve ürünü olan Bilim’in; “Rabbimiz ve iradesi” ve “ahiret, kader, melek, sevk-i İlâhî” gibi olay / olgu ve konular için: “Bunların, deney – gözlem – ölçümle tespit ve araştırılması mümkün olmadığından; ‘bilimsel’ değil, inanç işi” diyerek; Bilim dışı görmesinin; Bilim/sellik’in, kendini “ateist/deist ve materyalist” felsefelerin sözcüsü konumuna getirdiği hk. Yani: Bilim/sellik’in, sanıldığı gibi; “inanıp – inanmamaya nötr ve tarafsız ve objektif” olmadığı; kendini “lâik ve seküler” (yani, din ve inançlardan bağımsız ve ayrı) olarak tanımlamasının; aslında “ateist/deist ve materyalist, determinist ve natüralist inanç / inançsızlıkların” savunucusu konumuna getirdiği hk. (Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Kader ve Özgür İrade İlişkisi “Önceden bildiği için, Yapmıyoruz; Yapacağımız için, Biliyor”

İlm-i İlâhî’nin bir nevi olan “Kader” konusunda; Rabbimiz’in, bizim gelecekte yapacağımız bir davranışı, önceden (bizden önce) bilmesinin; bizde, o davranışı yapma zorunluluğu doğurduğu şeklinde; yanlış bir düşünce, yanlış bir inanç var…
(Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Rabbimiz’in Mutlak İradesi ve Determinizm; başka bir Özgür İrade’yle Neden Çelişmez?

Bu yazı, Felsefe ve Kelâm tarihini meşgul etmiş ve halâ da etmeye devam eden “özgür irade” problemine, bir çözüm önerisi olarak hazırlanmıştır. Geçmiş mirasa baktığımızda; insan iradesinin özgür olup – olmadığı ve mümkünse, bunun nasıllığı; mümkün değilse, nedeni hakkında, epey soru ve cevaplar üretilmiş (Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Fizikî Varlık ve Hareketlerimiz, Ânlık Var – Yok edilişlerle Gerçekleşiyor

İslâmî B/ilim’e geçersek, nasıl ki; eskiden “madde ve enerji”nin, birbirinden ayrı ve bağımsız varlıklar olduğu kabul edilirdi veya “uzay ve zaman”ın. Ve bunların, birbirleriyle ilişki ve bağlantısı da bilinmezdi. Aynen öyle de; “ruh ve beden” ve “madde ve manâ” veya “bilinç”in de; aynı şeyin farklı tezahürleri veya farklı şeylerin aynı görünümleri olduğu da, birgün anlaşılabilecek inşâallah (Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Tevhid; hem Aklî bir İlke ve hem de Gözlemsel bir Bilgidir (1)

Bilim, her ne kadar Rabbimiz’i ve vahiyle bize bildirdiği “Tevhid Bilgisi”ni; “inanç ve felsefe, metafizik ve dinin” konusu görerek; “bilgi ve araştırma, akıl ve gözlemin” dışına çıkarsa da; yani “Bilim” ve evrenin dışına atsa da; halbuki “Tevhid;” hem mantıkî akıl yürütmeyle elde edilen bir “bilgi ve hüküm” ve hem de evren gözlemlerinden elde edilen, “ampirik bir bilgi ve keşiftir.”
(Ayhan KÜFLÜOĞLU )

Devamını oku ›