Etiket: "Ediz Sözüer"

Tek Bir Merkezden Canlı Üretimi

Tek Bir Merkezden Canlı Üretimi

Bir canlının oluşumunda birbirinden bağımsız ve farklı maddî sebeplerin birbirleriyle uyum içinde çalışmaları şöyle dursun, her birinin diğerinden farklı hareket etme meyilleri sebebiyle, beraber bulundukları her yerde, içinden çıkılmaz bir karmaşıklığı netice vermeleri gerekir. Çünkü içlerinden hiçbirinin, bir hedefe yönelik olarak çalışmak maksadıyla diğerlerini bir araya getirme ve yönetme özelliği yoktur. Dolayısıyla birlik içinde ve ekip olarak çalışmaktan uzak olduklarından, eşyaya rastgele müdahele edeceklerdir. Bu durumda ise, bütünlük içindeki bir canlıyı meydana getirip çalıştırmaktan aciz olacaklardır. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Sinek Mucizesi

Sinek Mucizesi

Yazı dizimizin bu bölümünde eşyanın oluşumunu yaratıcıyı konu dışı bırakarak açıklamak için öne sürülen üç yol olan “Maddî sebepler, kendi kendine oluşum ve tabiat”tan birinci yol olan maddî sebeplerin eşyayı yaptığının kabulü halinde ortaya çıkacak üç imkânsız senaryodan ikincisini, yani Tabiat Risalesi’nin ikinci muhalini inceleyeceğiz. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Büyük Patlamaya Farklı Bir Bakış

Büyük Patlamaya Farklı Bir Bakış

Böyle bir patlamanın ardından, maddenin uzay boşluğunda rastgele dağılması beklenir. Belli yerlerde toplanıp, düzenli sistemler oluşturması değil. Termodinamiğin ikinci kanununa göre, gözlenen her şeyde, devamlı olarak, enerji vererek düzenlilikten düzensiz bir hâle dönüşme eğilimi mevcuttur (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Büyük Tasarım ve Her Şeyin Teorisi  (Tabiat Risalesi Açılımları-9)

Büyük Tasarım ve Her Şeyin Teorisi (Tabiat Risalesi Açılımları-9)

Tabiatta görünen sabit kanunları ve hassas ayarı açıklamak için sadece iki şık var. Ya Richard Dawkins ve ateistlerin, “var olduğu düşüncesi”nden bile rahatsız oldukları ve hoşlanmadıkları bir yaratıcının varlığı kabul edilecek. Veyahut varlığına dair bir emare ve delil bile olmayan, olsa bile “kafa karıştırıcı” ve 10120 adet çoklu evren olduğu kabul edilecek. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Çoklu Evrenler Olunca Ne Oluyor

Çoklu Evrenler Olunca Ne Oluyor

Tesadüfen bir oluşum iddia ediliyor ve bu tesadüfî oluşumu mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak isteyen bir görüş var. Bütün teorilerini ve bulgularını buna yönlendirmeye çalışan, o yönde bir meyil gösteren, yani “Bir yaratıcının varlığını kabul etmeyelim de, neyi kabul edersek edelim” diyen bir görüş. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›