Etiket: "felsefe"

Hikmet Nedir? Ne Faydası Var?

Hikmet Nedir? Ne Faydası Var?

Kur’an-ı Kerim’de hikmet kelimesi bir kaç manada kullanılmıştır. Bir ayette mealen şöyle buyrulur: “Allahın üzerinizdeki nimeti ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşün.” Başka bir ayette ise şöyle buyrulur: “Andolsun biz, Lokmana hikmet verdik” der. Yine bir başka ayette de şöyle buyrulur: “ Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” (Mehmed Kırkıncı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Düşünce İhtimali

Düşünce İhtimali

Batı’ya tahsil için giden bazı Müslüman düşünür adayları, orada karşılaştıkları eserlerin manyetik alanından kötü etkilendiler. Oradan aldıkları tesirleri özentili bir benzeşmeyle tepkisel modernite yeniliklerine dönüştürdüler. Güya Batı’ya karşı çıkıyorlardı ama, bunu yine Batı’ya dayanarak ve İslâm’ın özünden uzak kalarak yapıyorlardı. Yanlış metot doğru sonuç vermezdi. (Ahmet Selim’in yazısı..)

Devamını oku ›
Medresetüzzehra Sempozyumu Bildirgesi Açıklandı

Medresetüzzehra Sempozyumu Bildirgesi Açıklandı

Dünyanın bir çok yerinden gelen yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı “Said Nursi felsefesi Medresetüzzehra Sempozyumu” sona erdi.

Devamını oku ›

Prof. Dr. Neşet Toku: “Bediüzzaman’ın Farkı…”

“Artık küfrün beli kırılmıştır, bir daha ayağa kalkamaz” gibi kesin ve net ifadeler kullanıyor. Bunun sebebini sorduğumuz Prof. Dr. Neşet Toku, Bediüzzaman’ın bu kadar net ifadeler kullanmasının arkasındaki sebebin onun mantıkî temellendirmeye dayalı Kur’an eksenli düşünmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Devamını oku ›

Bediüzzaman Günümüz İlâhiyatçılarına Ne Söyler?

Mesela onun tasavvuf alanında ‘vahdet-i vücut’ ve ‘vahdet-i şuhud’ felsefelerinin ötesine geçmesi; kelam ilminde geçmişteki pek çok müşkil meseleyi halledip, yeni ve özgün bakış açıları sunması; fıkıh ve usul alanında örneğin içtihat risalesi maalesef değerlendirilememektedir.

Devamını oku ›