Etiket: "Hakiki Müslüman"

İslam’da, Cemaat ve Ümmet Vardır

İslam’da, Cemaat ve Ümmet Vardır

Dünyamız, siyasî rejim adı altında, fakat gerçekte ferdin manevi yapısı ve yaşayışına dayalı telakki tarzlarından örülü ayrı kutuplara bölünmüş durumdadır… Bir tarafta emperyalizm-kapitalizm, bir tarafta sosyalizm-komünizm… Emperyalizm de, kapitalizm de, sosyalizm de, komünizmde de – taşıdıkları isimler ne olursa olsun-muhteva olarak müşabih bütün bu hareketler, aslında sınıfçılık şuuru ile beslenmiş sınıf hareketleridir. İslâm’da ise, cemaat vardır, ümmet vardır, MUHAMMED (A.S.M.) […]

Devamını oku ›