Etiket: "Hatice Başkan"

Saadet Devri

Ebu Kühafe’nin gönlüne iman nimeti birden bitiverdi ve onu İslam’ın saadetiyle buluşturdu. Fakat sevinmesi gereken Hz. Ebu Bekir bir köşeye çekilmiş hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı.(Hatice Başkan)

Devamını oku ›

Esmaül Hüsna

Rasülullah (sav)’in kendisine “Ey Âişe, kendisiyle dua edildiği takdirde icabet ettiği ismi, Allah’ın bana gösterdiğini sen biliyor musun?” diye sormuştu. (Hatice BAŞKAN)

Devamını oku ›

Fert, Aile ve Toplum Ahlâkı

Kur’an’da ahlak, nazari ve ameli boyutuyla birbirinin ayrılmaz parçası olarak görülmüş ve iç içe incelenmiştir. Bir başka ifadeyle, Kur’anda ahlak, soyut bir kavram ve bilim konusu değil, hayata uygulanması gereken değerler manzumesi olarak sunulur. (Hatice BAŞKAN)

Devamını oku ›

Mu’cizat-ı Ahmediye (a.s.m.) (Risale-i Nur ve Hadislerle)

Resulullah efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği (Bir zaman gelecek) diye başlayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: (Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar.) [Müslim]

(Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek.) [Mişkat] (Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır.) (Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak.) [Deylemi] (Allah’ın kitabının dışında uyacağımız bir şey yok diyenler çıkacaktır.) [Ebu Davud] (Hatice Başkan^’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Cüz-Cüzi, Küll-Külli, Harama Bakmak

İnsan denildiği zaman bütün bir insanlık âlemi hatıra gelir. Bu topluluktan birisine insan denilmesi diğerine de denilmesine mâni değil. (Hatice BAŞKAN)

Devamını oku ›