Etiket: "İslam Alametlerine Saygı"

Mukaddesata Hürmet ve Saygı

Amelde eksiklik günaha sokar, mukaddesata hürmetsizlik Allah muhafaza imanımızı zaafa uğratabilir. Günde beş defa minarelerimizden yükselen ezan-ı Muhammedî İslâm’ın en mühim şeâir, işaret ve alâmetlerinden birisidir. Ezanın her tekrar edilişinde tevhit ve Risâlet ilân olunmakta, imandan sonra en mühim hakikat olan namaza dâvet edilmektedir. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›