Etiket: "ismail aksoy"

Zamanın Yusuf’u Olabilmek

…Bu reddediş, iffet sınavında ve haramlara karşı onurlu bir duruş sergilemede ders ve ibret olması bağlamında, yüce Kitabımız Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şânın şahitliğiyle gerçek tarih sayfasında gururlu yerini almış oldu… (İsmail AKSOY)

Devamını oku ›

Küresel Odaklar  

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, eserlerinde yüz küsur yerde bu küresel güç odaklarından gizli zındıka komitesi olarak bahsetmesi, talebelerini ve Müslümanları o gizli komiteye karşı uyanık ve tedbirli olma konusunda uyarması günümüz olaylarıyla irtibatlandırıldığında ne kadar da örtüşmektedir…(İsmail Aksoy)

Devamını oku ›

Kendini Anlamak

Cennetü’n naîm ya da Cennetül firdevsi kazanmak adına teslim etse de cismini köle tüccarı (!) kervancılara, ruhunu teslim etmeyecek, abdi, kölesi kalacak Ma’bûd-u mutlakın son nefesine dek tüm zerreleriyle…

Devamını oku ›
Da’vet Hak Din İslâmadır

Da’vet Hak Din İslâmadır

Peygamber (s.a.v) bu da’vetiyle ehl-i kitaba diyor ki:”Tevhîde gelin, Yahûdîlik ve Hıristiyanlığı bırakın. Hakîkî tevhîd dersini veren ve bütün peygamberlerin dini olan İslamiyeti kabul edin. Bundan başka kurtuluşunuz ve çıkış yolunuz yoktur.”

Devamını oku ›
Muharrem Ayı ve Âşûre gününün düşündürdükleri

Muharrem Ayı ve Âşûre gününün düşündürdükleri

İçinde barındırdığı olaylar ve zamanımıza kadar İslâm Ümmetinin ciğerini dağlayan tarihî olaylara şahitlik etmesi açısından da önem arz etmektedir.
O, Hicri takvimin ilk ayı ve Allah (c.c)’ın Tevbe suresinde bahsetmiş olduğu dört kutsal aydan birisidir.

Devamını oku ›