Etiket: "İzah"

Şerh ve izah Çalışmaları

Şerh ve izah Çalışmaları   Risale-i Nur’un şerh ve izahı ehemmiyetli bir vazife olarak nur talebelerine tevdi edilmiştir. Mürur-u zamanla daireye sadakatle dahil olan yeni nur talebeleri teknolojinin getirdiği sühuletle çok daha kolay bir tarzda nurlara eski nur talebelerinin çektiği sıkıntıları çekmeden onlar kadar belki de onlardan daha fazla Külliyata vâkıf olacakları akıldan uzak bir şey değildir. Telefonlar ve muhtelif […]

Devamını oku ›

Risale-i Nur’u Risale-i Nur İle İzah Etmek

Zannederim ki, hakaik-i âlîye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok.

Devamını oku ›
Risale-i Nur İçin 15 Vazife Arama Konferansı Düzenleniyor

Risale-i Nur İçin 15 Vazife Arama Konferansı Düzenleniyor

Şerh, İzah, Tekmil, Tahşiye, Neşir, Talim, Telif, Tanzim, Tertip, Tefsir, Tashih, Beyan, İspat, Cem, Tafsil gibi konular işlenecektir.

Devamını oku ›