Etiket: "kalp"

Kalb

Kalb

”Evet, şu kâinatta insan bir fihriste-i câmia olduğundan, insanın kalbi binler âlemin harita-i ma’neviyesi hükmündedir.”( Bediüzzaman, Telvîhât-ı Tis’a) Çekirdek mahiyetinde olan kalb, ”iman, İslâm ve ubûdiyyet” le çalıştırılsa, hem âlem-i vücûbun keşfine erişir, hem de Cennet gibi bâkî bir meyve verir. ”Ubûdiyyet toprağı” altında, ”imân ziyâsı”yla, ”İslâmiyet suyu”yla, ”kelime-i tevhîdin nesîmi”yle buluşan kalb, gerçek gayesini, vazifesini ve mahiyetini anlamış/kavramış olur… (İsmail Aksoy’un yazısı..)

Devamını oku ›
Evlilikle İlgili Bazı Gerçekler

Evlilikle İlgili Bazı Gerçekler

“Saadetin esaslarından nikah ise: Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin bulunmasıdır ki; her iki taraf, sevgilerini aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezâizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar.” Ailenin planını, projesini yapan Allah’ın bu mevzudaki âyet ve hadislerle bildirilmiş projesini inkârla veya beğenmemekle kendi dar anlayışlarıyla aile binalarında değişiklikler yapanlar, aile binalarının yıkılmasına sebeb olurlar. (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›
Nasıl bir sevgi, kalbi doyurur?

Nasıl bir sevgi, kalbi doyurur?

Nakşibendi şeyhlerinden biri, müritleriyle birlikte hacca gitmiş. Kâbe’deyken bir müridine dönerek, “Eline bir çekiç al ve Kâbe’nin duvarını kırmaya başla!” demiş.

Devamını oku ›
Nurettin Yaşar Abi Dua Bekliyor

Nurettin Yaşar Abi Dua Bekliyor

Uzun yıllar nur hizmetlerine hayatını vakfeden, koşuşturan, Harem dersanesiyle tüm Türkiye’deki kardeşlere misafirhanelik vazifesini ifa eden muhterem abimiz Nurettin Yaşar ağabeyin kalbi yorulmuş, pazar aksamı kalp krizi geçirmiştir.

Devamını oku ›
Hastalanmış Manevî Kalpler

Hastalanmış Manevî Kalpler

Kalp, âyine-i Samed’dir. Oraya sadece Cenâb-ı Hakk’ın muhabbeti girmesi gerekirken, dünya ve dünyaya ait şeyler bu kalbe dolarsa, işte insan kalbine yerleştirdikleriyle imtihan olur ve felâketlere düşer.

Devamını oku ›