Etiket: "medeniyet"

Psikoloji, Risâle-i Nur ve Avrupa Medeniyeti

Başka bir ecnebi doktorun kapısına gittiğimizde bize vermiş olduğu ilaçlar tiryak değil zehir olmuştur (Muhammed Numan)

Devamını oku ›
Hazır Medeniyet Yüzde Seksenini Meşakkate Attı

Hazır Medeniyet Yüzde Seksenini Meşakkate Attı

Bu medeniyet-i hazıra, beşerin yüzde seksenini meşakkate, şekavete atmış. (…) Bu devirde sû-i istimâlât o dereceye vardı ki, bir sermâyedar, kendi yerinde oturup, bankalar vâsıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde; bir bîçare amele, sabahtan akşama kadar, tahte’l-arz mâdenlerde çalışıp, kùt-u lâyemût derecesinde, on kuruşluk bir ücret kazanıyor.

Devamını oku ›
Müslüman ülkeler neden sefil durumdalar?..

Müslüman ülkeler neden sefil durumdalar?..

Beş menfi esas üzerine kurulmuş olan Avrupa Medeniyeti maalesef insanların manevi duygularını yok ederek canavar, vahşi hayvanlar seviyesine indirgemiştir. Yok ettiği manevi duyguların yerlerine sadece kendi egosunu düşünen, hissiz ve taşlaşmış duyguları ikame ettiğinden, dünya kanlı savaşlara, katliamlara sahne olmaktadır. Bu ruhu ve bu canavar duyguları taşıyan batının içinde bulunduğumuz bu asırda farklı bir maskeyle (medeniyet) hayatını devam ettirdiğini görüyoruz.. (Recai Albay’ın yazısı..)

Devamını oku ›
Hanımlar Nasıl Mutlu Olacak?

Hanımlar Nasıl Mutlu Olacak?

Hanımların rahat edip hürmetle anıldıkları ortam, evleri ve aile hayatlarıdır. Fıtraten hassas ve nazik olarak yaratılmış hanımlar ailedeki manevî, hissî paylaşımları yönlendiren, geliştiren, ferdler arasındaki akışı sağlayan birer nazenin şefkat aynalarıdır. Ekmek kavgasının kıyasıya yaşandığı ortamlara…

Devamını oku ›
Japonya’da Hakikatı Arayanlar

Japonya’da Hakikatı Arayanlar

Japonlar hakikati araştıran konumundadırlar. Bu sebepledir ki Avrupa’dan mehâsin-i medeniyeti aldılar ve terakkî ettiler. Dünyanın en ileri teknolojisine ve terakkîsine ulaştılar. Ancak noksan olan bir şeyler var ki, İlâhî ihtâr ile mânevî cihete sevk olunuyorlar.

Devamını oku ›