Etiket: "Muhammed Numan Özel"

Risâle-i Nurdan Uzaklaştırmak istiyorlar!

Risâle-i Nurdan Uzaklaştırmak istiyorlar!

Şimdilerde Üstadımın Tarihçe-i Hayatını okumamış kimselere “Hayatım, Nurlu Hayatım..” gibi başka şahısların hocaların kitapları okutulmakta…(Muhammed Numan)

Devamını oku ›
Manevî Nefs-İ Emmâre

Manevî Nefs-İ Emmâre

Evet, hepimiz Daire-i Nuriyeye girmeden evvel az çok Nefs-i Emmarenin izinden ve sözünden yürümekteydik. (Muhammed Numan)

Devamını oku ›
Neden Müslümanlıktan Çıkan Türklükten de Çıkar?

Neden Müslümanlıktan Çıkan Türklükten de Çıkar?

Irk bir alt kimliktir. Aslolan Üst kimliktir. Alt ve Üstün farkı ise alt küçüktür daire-i havsalası dardır binaenaleyh efradı mahduddur sayılı ve sınırlıdır. (Muhammed Numan)

Devamını oku ›
Okumak Nimetine Nail Olmak En Büyük Hediyedir!

Okumak Nimetine Nail Olmak En Büyük Hediyedir!

Tamamen okumanın ehemmiyeti üzerinde külliyattan bir derleme (Muhammed Numan)

Devamını oku ›
Dava Adamının İçine Giren Kurt

Dava Adamının İçine Giren Kurt

Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz u za’fını, istimdad lisanıyla; fakr u hacatını, tazarru’ ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster.

Devamını oku ›