Etiket: "Mustafa Nutku"

Çağın gerisinde kalmamak

İçinde bulunduğumuz asrın bu çok önemli iletişim vasıtalarının maalesef “hayrı yaymak”tan çok, “şerri yaymak” için çok yaygın olarak kullanılması karşısında bazı Müslümanların ”yüz yüze tebliğ esastır, asıl tebliğ yüz yüze yapılan tebliğdir. Peygamberimiz’in (s.a.v) sünneti de öyle yapılan tebliğdir” sözleri de doğru olmakla beraber -asrımızın çok gelişmiş iletişim teknolojilerini zararlı olarak kullanan bazılarına dikkati çekerek- onların aleyhinde tavırlar almaları yanlıştır!.. (Prof.Dr.Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›

Vücut Makinemizin Kullanma Talimatına Uymak

İnsanlar, basit makineleri kullanırken bile onların kullanma talimatlarına uymaya çalışırlarken, “insan denilen en mükemmel makine”yi kullanırken -tam aksi bir davranışla- onu Yapan’ın, “rehber öğretmen” olarak görevlendirdiği Peygamberler ile birlikte gönderdiği “Kullanma Talimatı”na ekseriyetle muhalefet ederler (Prof.Dr.Mustafa Nutku)

Devamını oku ›

Rahat Meyli ve Yazmak

Bir iftar sofrasındaki sohbette, neşredilmesini teklif etmek maksadıyla yazı yazan birisinden bahsedilirken o sofradakilerden birisinin -sanki bu mevzuda sadece kabiliyet yeterliymiş gibi- “Madem ki kabiliyeti var, yazsın..” şeklindeki sözünü çok yadırgamıştım ve yıllarca gazetelerde köşe yazarlığı yapmış bir yazarın, “yazarlığın sadece yüzde onu kabiliyet; yüzde doksanının ise ter (çalışmak) olduğu” sözünü bana düşündürtmüştü (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›

“Yasal ve Haram” Konusu

Devletimizin lâik olmasına rağmen, halkımızın %99’unun Müslüman olduğu söylenilir. Bunu söyleyenlerin “Müslüman”kelimesiyle kastettiği, muhtemelen nüfus belgelerinde dini ile ilgili yerde “İslâm” yazılı olanlardır. Ziya Paşa bir beyitinde“Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” demiştir. Kişiler hakkında onların dini konusundaki laflardan çok; onların işinin (hangi niyet, inanç ve kabul ile hangi yaşayışta olduklarının) nazar-ı itibara alınması daha doğru olabilir. (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›

22 Aralık “Kış İnkilab Noktası”na, Mana-yı Harfi İle Bakmak…

İnsanlardaki gaflet, çeşitli şekillerde tezahür ediyor. Onun bir tezahür şekli de, kâinatta tekrarlanan tabiat hadiselerine ülfet, ünsiyet, alışkanlık nazarıyla ve lâkayt olarak bakmaktır. (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›