Etiket: "nedir"

NEDİR BU 4 MEZHEP?

NEDİR BU 4 MEZHEP?

Mezhep Nedir? «Mezhep sözlükte gidilen yol demektir. Bir terim olarak ise mezhep, en kısa haliyle “dinin inanç, ibadet ya da siyaset alanıyla ilgili olarak ortaya çıkan yorumlar ve bu yorumlar etrafında gelişen gruplaşmalar” anlamındadır. Biraz daha geliştirilmiş haliyle mezhep şöyle tanımlanmıştır: “Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce bütünü, bu yaklaşımlar etrafında […]

Devamını oku ›

Bu Dünyada İsyan Eden Kafirlerin Başına Neden Hemen Felaket Gelmez? Neden Cezalarını Çekmezler?

Mü’minin hizmet ve meşakkat yeri dünyadır. Zira ebedî saadeti kazanmak için devamlı bir imtihana tâbidir. İmtihan ise, beraberinde sıkıntı ve meşakkati taşımaktadır. Mü’min dünyada ibadetin külfetine, imanın üzerine yüklediği vazifeye kendisini uydurmakla imtihanı kazanabilecektir.

Devamını oku ›

Pratik İslami Bilgiler (Soru – Cevap)

İslami ve imani birçok soruya kısa ve pratik cevaplar (Derleyen: Abdulkadir Haktanır)

Devamını oku ›

Selimname Nedir? Tarihteki Yeri ve Önemi

Selimname, I. Selim (Yavuz Sultan Selim) ile II. Selim’in hükümdarlık yıllarının anlatıldığı manzum, mensur veya manzum mensur karışık tarihî eserlere verilen addır. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›

Faraklit Kimdir? İncil’de Hz. Muhammed (ASM)’den Bahseden Ayetler..

PARACLETOS (παράκλητος): [Paraklit, Yeni Ahit’in bazı İngilizce çevirilerinde Tesellici (Comforter) ya da yardımcı / Tavsiyeci (Advocate) olarak çevrilmiştir. Sözcük antik Yunanca’da mahkemede yardım eden kişi anlamında da kullanılmıştır.] SORULARLA FARAKLİT / PARACLETOS (παράκλητος) -İncilde Hz. İsa (as)’nın son peygamber olduğuna dair işaret var mıdır? İncil’in hiçbir yerinde Hz. İsa (as)’dan sonra peygamber gelmeyeceği söylenmez. Eğer Hz. İsa (as) son peygamber olsaydı […]

Devamını oku ›