Etiket: "niyazi Beki"

Kur’an Bize Yeter Mi? – II

…Hz. Peygamberin söz, fiil ve takririnden(bir şeyi açıkça veya zımnen tasdik etmesinden) ibaret olan sünnetini bize kadara taşıyan kaynak ise hadislerdir. Hadisleri inkâr etmek dinin üçte birini inkâr etmek anlamına gelir…
(Doç. Dr. Niyazi Beki)

Devamını oku ›

Kur’an Bize Yeter Mi? – I

Hz. Peygamberin Kur’an vahyi ile ilgili temel iki görevinin olduğu Kur’anda beyan edilmiştir. Bunlardan birincisi Tebliğ; ikincisi ise Tebyindir.
(Doç. Dr. Niyazi Beki)

Devamını oku ›

Radikal dini akımlara karşı Bediüzzaman’ın çözüm önerileri -4

İttihadın hedefindeki vahdet zemini sağlam temellere oturtulmalıdır ki, arzulanan müspet neticeler alınabilsin.. Konu İttihad-ı İslam olduğuna göre, her şeyden önce İslam’ın temel esasları, bu vahdetin ortak zemini olmalıdır. Çünkü Müslümanların en kolay birleşecekleri zemin, bu ortak paydadır… (Doç. Dr. Niyazi Beki)

Devamını oku ›

Radikal dini akımlara karşı Bediüzzaman’ın çözüm önerileri -3

İslam’ın güzel imajını korumak her müminin görevidir. Bu imajı zedelemek İslam’a ve Müslümanlara karşı işlenen bir cinayettir. “Elin gâvuru ne derse desin!” türünden hava atanların, çalım satanların vebali çok büyüktür. Bu konuda sorumluluk duygusunun geliştirilmesi şarttır… (Doç. Dr. Niyazi Beki)

Devamını oku ›

Radikal dini akımlara karşı Bediüzzaman’ın çözüm önerileri -2

Ona göre, bu asırda maddi cihad yerine manevi cihad ön plana çıkmıştır. Çünkü önemli bir görgü ve bilgi birikimine sahip olan bugünkü insanlar artık medenileşmiştir. Medenilere galebe çalmak ise ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir…

Devamını oku ›