Etiket: "niyazi Beki"

Radikal dini akımlara karşı Bediüzzaman’ın çözüm önerileri -1

Radikal kavramı, yıllarca İslam’ın aslına dönmeyi, hurafelerden ve modern görünümlü yanlışlardan uzak durmayı ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak bu kavram, son zamanlarda din adına yapılan yanlış yorumların, anarşi, terör gibi gayr-ı insani ve gayr-ı ahlaki olan menfi akımların unvanı olmuştur…
(Doç. Dr. Niyazi Beki)

Devamını oku ›

Hatemu’l Enbiya

…Nebi, bu özelliğiyle Resul kavramından ayrılır. (Razî Tefsiri,23/45) Buna göre, ‘peygamberler için kullanılan bir terim olarak’ her Resul Nebi’dir, fakat her Nebi, Resul değildir. Yani Nebi, Resul kavramına oranla daha geneldir. Bu üslup, Kur’an’ın bir i’caz parıltısıdır ki, veciz bir sözle çok derin ve kapsamı geniş manalar ifade eder…

Devamını oku ›
Cennetin Dört Basamağı

Cennetin Dört Basamağı

Cennete, iki basamaklı bir asansörle çıkılır. Basamaklardan biri yasaklardan korunmaya, diğeri ise emirleri yerine getirmeye bakar…

Devamını oku ›

Geleceğin İnşasında İslamî Bakış (Müslümanların Zaafı ve Çareleri..)

İnsanların yakın ve uzak olmak üzere, iki geleceği vardır. Yakın ve fani olan, dünya hayatının geleceğidir. Uzak ve baki olan ise, ahiret hayatının geleceğidir. Dengeli bir bakış açısının gereği, bu her iki hayatı da dengede tutmaktır; burada da iyilik istemek, orada da iyilik istemektir. Ancak eğer ikisinden birini tercih etmek zorunluluğu hâsıl olursa, baki olanı fani olana tercih etmek aklın gereğidir. (Doç Dr. Niyazi Beki’nin yazısı..)

Devamını oku ›

Cennet ve Cehennem Ebedi midir? Neden?

Ayetin meali: “Allah ile birlikte başka şeylere ibadet etmeyin, Ondan başka ilah yoktur. Onun Zat-ı Akdesinden başka her şey hâliktir(yok olmaya mahkûmdur). Hüküm yalnız onundur. Ve siz ancak ona döneceksiniz.” Kur’an’ın geniş kapsamını gösteren bu ayetin önemli birkaç manası vardır. (Doç Dr. Niyazi Beki’nin yazısı..)

Devamını oku ›