Etiket: "nur medresesi"

Savaştepe’de Bir Nur Tohumu Atıldı

Muazzez üstadımızın, “…mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lazımdır.” (Emirdağ L. 217) uyarınca, Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, geçtiğimiz Pazar günü Nur Medresesi’nin temel atma töreni ve duası yapıldı.

Devamını oku ›

Nur Hizmetinin Merkezi: “Medrese-i Nuriye”

“Ders yapılan yer, okul, üniversite” anlamlarına gelen “medrese,” Risale-i Nur hizmetinde önemli bir yere sahip bir kavramdır. Bediüzzaman Said Nursî, gençlik yıllarından itibaren “Medresetü’z-Zehrâ” adını verdiği bir projeyi hayata geçirmek için çalışmıştır. Bu, din ilimleriyle fen bilimlerinin birlikte okutulacağı bir üniversitenin kurulmasını hedef alan bir projeydi. Hapishanelere düştüğü zaman, buraları da iman dersleri yapılan birer okul haline getirmiş ve Yusuf Aleyhisselâma izafeten “medrese-i Yusufiye” adını vermişti… (Ümit Şimşek’in yazısı..)

Devamını oku ›

“Sırran Tenevveret” Nedir?

Nur hizmetlerini daha da ileriye götürmek arzusunu taşıyanlar, Bediüzzaman’ın “tevessü’” adını verdiği yolla, bu hizmetin kendi metodları içinde ona katkıda bulunmaya çalışırlarsa, bundan kendileri de, Nur hizmeti de hiç şüphesiz kazançlı çıkar. Veraset-i Nübüvvet sırrını taşıyan bu semavî hizmete arzî metodlar aşılayarak onu dışarıdan büyütmeye ve geliştirmeye çalışma teşebbüsleri ise, “tevsi’” şeklinde, zorlama bir çaba tarifi içine girer ki, bu tür çabalar akim kalmaya mahkûmdurlar. Zira tevessü’ ile tevsi’ arasındaki fark, yumurtanın içeriden veya dışarıdan çatlaması arasındaki fark gibidir. Bunlardan biri hayatla sonuçlanırken, diğeri hayatı sonlandırır. (Ümit Şimşek’in yazısı..)

Devamını oku ›
Nijer’de Nur Medresesi Açıldı

Nijer’de Nur Medresesi Açıldı

Risale-i Nurlar sadece kalpleri, akılları nurlandırmıyor, aynı zamanda şehirleri beldeleri de nurlandırıyor

Devamını oku ›